ТРАДИЦІЙНА ТА ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ ВЕКТОРИЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ СИНТАКСИЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИХ НОРМ В УМОВАХ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • ЕЛЕОНОРА ПАЛИХАТА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4995-1184

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.8

Ключові слова:

синтаксис, пунктуація, векторизація, навчання, методи, класифікація вправ

Анотація

Висвітлено шляхи засвоєння синтаксичних знань і пунктуаційних правил з урахуванням лінгводидактичної векторизації традиційної та інтерактивної методології здобування навичок розставлення розділових знаків за допомогою запропонованої системи вправ. Здійснено аналіз наукових досліджень, результати яких вказали на потребу удосконалення системи синтаксично-пунктуаційних вправ. Зосереджено увагу на поняттях «вправи», «система вправ», «завдання», актуальних для вироблення пунктуаційної грамотності учнів, на традиційних та інтерактивних вправах як векторах лінгводидактичної методології формування пунктуаційних навичок; на запропонованій класифікації синтаксично-пунктуаційних вправ і завдань, спрямованих на вироблення автоматизованих умінь використання роздільних і видільних розділових знаків на письмі. Особливу увагу звернено на характерні особливості розділових знаків: роздільних (віддільних) і видільних, перші з яких – одиничні, а другі – парні. Відмінність між ними полягає у функції – виділення чи розділення. Запропоновано класифікацію синтаксично-пунктуаційних вправ (розпізнавальні, за аналогією, аналітичні, репродуктивні (відтворювальні), продуктивні, творчі, комунікаційні), їхню характеристику та призначення відповідно до етапів уроку вивчення нового матеріалу. Зосереджено увагу на синтаксично-пунктуаційних вправах, що мають подвійне завдання: 1) подати синтактичну характеристику мовної одиниці, з’ясувавши її пунктуаційні особливості (правила використання видільних і роздільних розділових знаків), і 2) накреслити структурну схему речення. Наголошено на використанні відповідних закономірностей навчання синтаксично-пунктуаційних норм (розуміння значення мовних одиниць, здатність засвоювати норми української мови тощо); загальнодидактичних принципів навчання: власне методичних і специфічних та лінгводидактичних; психологічних і вікових особливостей школярів; лінгвістичних основ – синтаксичних і пунктуаційних.

Біографія автора

ЕЛЕОНОРА ПАЛИХАТА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Kovalchuk N. P. Punktuatsiyna hramotnist yak skladova formuvannia movnoi osobystosti [Punctuation literacy as a component of linguistic personality formation]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademia”. Seriya “Psyholohia i pedahohika”. 2014. Vyp. 29. S. 41–43.

Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednih osvitnih zakladah [Ukrainian language teaching methodology in secondary educational institutions]. Pidruchnyk dlia studentiv filolohichnyh fakultetiv universytetiv / za red. prof. M. Pentyluk. Kyiv: Lenvit, 2009. 400 s.

Slovnyk inshomovnyh sliv [Dictionary of foreign words] / uklad. S. M. Morozov, L. M. Shkaraputa. Kyiv: Naukova dumka, 2000. 680 s.

Funktsii i struktura metodiv navchannia [Functions and structure of teaching methods] / za red. V. Onyshchuka. Kyiv: Rad. shkola. 1979. 240 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

ПАЛИХАТА, Е. . (2023). ТРАДИЦІЙНА ТА ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ ВЕКТОРИЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ СИНТАКСИЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИХ НОРМ В УМОВАХ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 67–73. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.8