ВИКОРИСТАННЯ «ХМАР СЛІВ» ПІД ЧАС МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.11

Ключові слова:

мовна підготовка, навчально-комунікативна комунікація, іноземні студенти медичного факультету англомовної форми навчання, професійно-комунікативна компетентність, «хмара слів».

Анотація

Розкрито теоретико-практичний аспект використання «хмар слів» для розробки завдань із філологічних дисциплін із метою формування професійно-комунікативної компетентності (розвиток мовних і фахових компетенцій) іноземних студентів медичного факультету англомовної форми навчання. Відзначено, що створені завдання за технологією «хмара слів» інтегрують роботу з лексичним матеріалом (лексеми, словосполуки, речення) та продукуванням (не)підготовлених висловлень фахової тематики; складанням діалогу за різними моделями (лікар – іпохондричний пацієнт, лікар – неуважний пацієнт, лікар – балакучий пацієнт, лікар – мовчазний пацієнт, лікар – вороже налаштований пацієнт), що сприяє реалізації тактик мовленнєвої поведінки для досягнення комунікативної мети, демонстрації володінням техніками встановлення професійних контактів. Вказано, що в процесі роботи з «хмарами слів» іноземні студенти встановлювали логічні та семантичні зв’язки між лексемами / словосполуками / реченнями. Представлено ситуації взаємодії, наближені до реальних умов професійної діяльності майбутніх фахівців медичної галузі, що відтворюють можливість розгорнутого спілкування в стандартних ситуаціях, а також в умовах комунікації з елементами непередбачуваності, що супроводжувалися візуальною демонстрацією навчальної інформації за допомогою «хмар слів». Акцентовано на дидактичних можливостях «хмар слів» під час вивчення філологічних дисциплін, адже вони використовуються в різних варіаціях: 1) як лексичний мінімум для трансформування афоризмів / запитань / діалогічних єдностей / теми й змісту заняття; 2) як алгоритм для моделювання комунікативних ситуацій відповідно до професійної діяльності, для написання сінквейна; 3) як інструмент для створення асоціативних рядів (анатомічна термінологія, клінічна термінологія, захворювання, симптоми, ліки, медичні препарати, хворобливі стани тощо), інструкції, у якій встановлюються правила з медичної допомоги постраждалому (за опорними словами), термінологічних словників для вивчення та закріплення медичної лексики до навчальних тем; 4) як візуальний засіб, що сприяє пізнавальній активності студентів-медиків щодо оволодіння вміннями в перцептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності в ситуаціях навчально-професійної комунікації, а також формуванню інтелектуально-креативних здібностей. Зроблено висновок, що робота з «хмарами слів», створеними викладачем / студентами, у поєднанні з комунікативними завданнями, сприяє накопиченню мовного та комунікативного досвіду, поповненню активного запасу слів, оволодінню фонетичними, лексичними та граматичними навичками.

Біографія автора

ІРИНА ТАМОЖСЬКА, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Aksakova N. O. Osoblyvosti vykladannia humanitarnykh dystsyplin dlia zdobuvachiv tekhnichnoi osvity [Peculiarities of teaching humanities for technical educators]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv, 2021. Vol.79. T. 1. S. 5–9.

Vasetska L. I. Metodyka navchannia profesiinoho rosiiskoho movlennia studentiv-inozemtsiv vyshchoho medychnoho zakladu [Methods of professional Russian speech teaching of foreign students of higher medical institution]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. Kherson, 2005. 20 s.

Durdas A, A., Kostenko O., Mostytska L., Ovcharova O. Vykladannia inozemnykh mov za profesiinym spriamuvanniam v universytetakh: suchasni tendentsii [Teaching foreign languages for professional orientation at universities: modern tendencies]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. Seriia: Pedahohichni nauky. Kyiv, 2021. Vol. 4 (69). S. 42–49.

Maniyuk L. V. Pidhotovka maibutnikh likariv do fakhovoi komunikatsii zasobamy informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohii v universytetakh SShA [Information and communication technologies in the professional communication training of future physicians at the US universities]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Lviv, 2017. 20 s.

Obikhod I., Zakordonets N., Plavutska O. Realizatsiia komunikatyvno-diiyalnisnoho pidkhodu u suchasnii systemi navchannia inozemnoi movy [Communicative-activity approach implementation in the modern system of foreign language learning]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra. Hnatiuka. Seriia: pedahohika. 2021. Vol. 2. S. 103–113.

Ostraus Yu. M. Pedahohichni umovy formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kultury maibutnikh simeinykh likariv [Pedagogical conditions of future family doctors’ professional communicative culture formation]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Vinnytsia, 2020. 366 s.

Palamar S. P., Nezhyva L. L. Osoblyvosti zastosuvannia khmary sliv u movno-literaturnii haluzi pochatkovoi osvity [Features of the word cloud in the linguistic and literary field of primary education]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika. Kyiv, 2021. Vol. 36 (2). S. 54–60.

Rahrina Zh. M. Pidhotovka maibutnikh inozemnykh spetsialistiv-medykiv do profesiinoho spilkuvannia [Preparation of the future foreign medical specialists for the professional communication]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Zaporizhzhia, 2017. 298 s.

Serhiienko T. V. Linhvodydaktychnyi aspekt formuvannia navychok fakhovoi komunikatsii u studentiv-inozemtsiv medychnykh universytetiv [Linguodidactic aspects of the formation of professional communication skills in foreign students of medical universities]. ScienceRise: Pedagogical Education. Kharkiv, 2017. Vol. 2 (10). S. 35–40.

Serhiienko T. V. Pryntsypy formuvannia navychok fakhovoi medychnoi komunikatsii v inozemnykh studentiv medychnykh universytetiv [Principles of formation of professional medical communication skills in foreign students of medical universities]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv, 2021 Vol. 79. T. 2. S. 103–108.

Subota L. A. Systema formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti inozemnykh studentiv farmatsevtychnykh spetsialnosteiy u protsesi navchannia ukrainskoi i rosiiskoi movy [The system of forming the communicative competence of international students of pharmacy departments in the process of Teaching the Ukrainian and Russian languages]. Doct. Dissertation. Kherson, 2019. 496 s.

Antonova A. Building Sophisticated Infographics as Effective Knowledge Visualization and Knowledge Sharing Tool. Rhetoric and Communications e-Journal. Sofia, 2016. Is. 25. URL: https://journal.rhetoric.bg/journal/?p=1250

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

ТАМОЖСЬКА, І. . (2023). ВИКОРИСТАННЯ «ХМАР СЛІВ» ПІД ЧАС МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 88–97. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.11