МАТЕМАТИКА У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ ТА ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • ВІКТОРІЯ ПАВЕЛКО Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6372-6090

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.13

Ключові слова:

математизація, математика, мова математики, навчальний процес, природничі науки.

Анотація

Наголошено на необхідності модернізації сучасної освіти з метою підвищення у здобувачів рівня заінтересованості у вивченні предметів математичної й природничої галузей. Визначено роль математики й природничих наук для різнобічного розвитку особистості, їх необхідність з перших років навчання. Виокремлено інтеграцію як важливу умову об’єднання й взаємовикористання у навчально-виховному процесі математичних і природничих знань. Обгрунтовано актуальність проблеми застосування математики як у процесі навчання, так і для різних сфер наукового знання.

 Описано загальні історичні відомості про математику як науку та наведено приклади тлумачення її змісту вченими як минулого, так і сучасності. Охарактеризовано її загальні аспекти з точки зору математичної мови, її елементів, а саме: знак, символ, модель, математичне моделювання. Обгрунтовано важливу роль мови математики як у пізнавальній діяльності людини, так й у дослідженнях природничих наук на різних етапах їх розвитку. Потлумачено поняття «математизація наукового знання». Обґрунтовано основні аспекти математизації наук й зокрема її необхідність у становленні та розвитку природничих наук. Запропоновано приклади застосування математичних методів для таких наук як астрономія, хімія, біологія та охарактеризовано етапи цього процесу.

З’ясовано чинники взаємозумовленості, двосторонності зв’язку математики й природничих наук. Вказано на значущість математизації в інтеграції природничих знань в умовах сьогодення. Звернено увагу на питання математизації природничих наук у контексті навчального процесу, обумовленості інтеграції математики з природничою освітньою галуззю. Зазначено, що природничо-математична освіта набуває сьогодні вагомого значення та на необхідності активного впровадження STEM-освіти в Новій українській школі (НУШ) й зокрема у початковій ланці.

Біографія автора

ВІКТОРІЯ ПАВЕЛКО , Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bevz V. H. Istoriia matematyky. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova», 2006. 176 s. / [History of mathematics]

Bevz V. H. Istoriia matematyky yak intehratsiina osnova navchannia predmetiv matematychnoho tsyklu u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv: avtoref. dys. … d-ra nauk. Kyiv, 2007. [The history of mathematics as an integrative basis for learning the subjects of the mathematical cycle in the professional training of future teachers]

Hnied L. I. Intehratsiia – odyn z shliakhiv vyrishennia zadach pryrodnychoi osvity. Intehratsiia znan z predmetiv pryrodnycho-matematychnoho tsyklu: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia: zb. materialiv internet-seminaru. Ch. 2. Cherkasy, 2012. S. 168–171. [Integration is one of the ways to solve the problems of science education]

Zhytariuk I. Matematyzatsiia nauk i spetsyfika fakhovoi pidhotovky naukovoho spivtovarystva. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. Vyp. 602–603. Filosofiia. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t, 2012. S. 8–12. [Mathematization of sciences and the specifics of professional training of the scientific community]

Istoriia pryrodoznavstva (korotkyi kurs) / Ilnytska K. S., Krasnobokyi Yu. M., Mykolaiko V. V., Tkachenko I. A. Uman, 2021. 88 s. [History of natural science (short course)]

Kontseptsiia rozvytku pryrodnycho-matematychnoi osvity (STEM-osvity) vid 5 serpnia 2020 r. № 960-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text [Concept of the development of science and mathematics education (STEM education) dated August 5, 2020 No. 960]

Povstin O. V. Intehratsiia znan yak odyn z dydaktychnykh pryntsypiv suchasnoi osvity. Visnyk LDU BZhD. 2014. № 10. S. 231–235. [Integration of knowledge as one of the didactic principles of modern education]

Romanchykov V. I. Osnovy naukovykh doslidzhen: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2007. 254 s. [Basics of the scientific research]

Typova osvitnia prohrama dlia 3–4 klasiv / pid ker. Savchenko O. Ya. URL: https://idea-teacher.com.ua/e-lib/navchalno-metodychni-posibnyky/pedagogichnym-praczivnykam/typova-osvitnya-programa-dlya-3-4-klasiv-nush-savchenko-o-ya/ [A typical educational program for 3–4 grades / under the guidance of Savchenko O. Ya.]

Fіlosofskіi slovnyk / za red. V. І. Shynkaruka. Kyiv: Poligraf-knyga, 1973. 599 s. [Philosophical dictionary]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

ПАВЕЛКО , В. . (2023). МАТЕМАТИКА У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ ТА ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 106–113. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.13