ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА)

Автор(и)

  • ОЛЕКСАНДРА КАШУБА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5478-2875
  • ТЕТЯНА КРАВЧУК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1396-4573
  • ГАЛИНА НАВОЛЬСЬКА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4196-0123
  • АНДРІЙ ТУРЧИН Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1690-8967

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.16

Ключові слова:

змішане навчання, дистанційний формат навчання, освітній процес, воєнний стан

Анотація

Розглянуто питання про особливості організації змішаного навчання в умовах воєнного стану. Проаналізовано погляди науковців на визначення терміна «змішане навчання» та окреслено шляхи реалізації дистанційного формату навчання в ТНПУ. Основну увагу зосереджено на використанні системи управління навчальним контентом MOODLE зокрема та організації центру дистанційного навчання ТНПУ загалом. Окреслено заходи щодо реалізації повноцінного функціонування освітнього процесу в період пандемії COVID-19: розробка нормативної бази, інформаційне, програмне та апаратне забезпечення, налагодження комунікації з викладачами та студентами, підвищення кваліфікації персоналу, що стало надзвичайно важливим для здійснення навчального процесу із уведенням в Україні воєнного стану в лютому 2022 р. На основі даних, отриманих після проведеного анкетування студентів, встановлено, що перевагами дистанційного формату навчання є: навчання в комфортній та звичній обстановці, гнучкість навчального процесу, а недоліками – недостатня самоорганізація студентів, ризик необ’єктивної оцінки, відсутність необхідних навичок та проблеми з інтернетом. Обґрунтовано важливість безпосередньої взаємодії студентів між собою та з викладачами в аудиторії. Визначено, що загалом ефективність дистанційного навчання респондентами оцінена як середня.

 Враховуючи викладене вище, можна зробити висновки, що змішаний формат навчання є найбільш оптимальним в умовах воєнного стану. Він гарантує здобувачам освіти безпечне середовище, доступність, інклюзивність, індивідуальність навчання.

Біографії авторів

ОЛЕКСАНДРА КАШУБА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ТЕТЯНА КРАВЧУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

ГАЛИНА НАВОЛЬСЬКА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

АНДРІЙ ТУРЧИН, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Akademichna dobrochesnist TNPU [Academic integrity of TNPU]. URL: https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/akadem-chna-dobrochesn-st.php

Anonimne opytuvannia TNPU [Anonymous survey of TNPU]. URL: https://tnpu.edu.ua/news/7632/

Navchalno-metodychni seminary TNPU [Educational and methodical seminars of TNPU]. URL: https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2378

Nakaz pro pidhotovku do pochatku ta osoblyvosti orhanizatsii osvitnoho protsesu v 2022–2023 navchalnomu rotsi [Order on preparation for the start and peculiarities of the organization of the educational process in the 2022-2023 academic year]. URL: https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2022/nakaz_136.pdf.

Ofitsiinyi sait systemy MOODLE [The official site of the MOODLE system]. URL: http://www.moodle.org

Postanova vchenoi rady TNPU «Pro stan vprovadzhennia ta perspektyvy zastosuvannia dystantsiinykh tekhnolohii v osvitnomu protsesi universytetu» [Resolution of the Academic Council of TNPU «About the state of implementation and prospects for the use of remote technologies in the educational process of the university»]. URL: http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/vchena_rada_2020-2021/postanova_22.12.2020.pdf

Rashevska N. V. Zmishane navchannia yak psykholoho-pedahohichna problema [Mixed learning as a psychological and pedagogical problem]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky». 2010. Vyp. 191. S. 89–96.

Rekomendatsii shchodo vprovadzhennia zmishanoho navchannia u zakladakh fakhovoi peredvyshchoi ta vyshchoi osvity [Recommendations regarding the implementation of mixed learning in institutions of vocational pre-higher and higher education]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

Roziasnennia MON shchodo roboty zakladiv osvity u mezhakh pravovoho rezhymu voiennoho stanu [Clarification of the Ministry of Education and Science regarding the work of educational institutions within the legal regime of martial law]. URL: https://tnpu.edu.ua/news/6932/

Tryus Yu. V., Herasymenko I. V., Franchuk V. M. Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi MOODLE: metodychnyi posibnyk [E-learning system of universities based on MOODLE: methodical guide]. / za red. Yu. V. Tryusa. Cherkasy, 2012. 220 s.

Turko О., Kravchuk T., Kashuba O., Navolska H., Kutsyi I. The Latest Tools for the Formation of Foreign Language Communicative Competence of Students of Non-language Specialties. Arab World English Journal (AWEJ) Volume 12. Number 1 March 2021. P. 443–457 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no1.29

Chepurnykh H., Medvedovska D., Turchyna T. Vykorystannia modeli «zmishanoho navchannia» pid chas vykladannia inozemnoi movy u nemovnomu vuzi [Using the «mixed learning» model when teaching a foreign language in a non-speaking university]. Molodyi vchenyi. 2019. № 5.1 (69.1). S. 223–226.

Collis B., Moonen J. Flexible Learning in a Digital World: experiences and expectations. London: Kogan Page Limited, 2001. P. 217–230.

Dziuban C. D., Hartman J. L., Moskal P. D. Blended Learning. Center for Applied Research. Research Bulletin. 2004. № 7. URL:

https://www.educause.edu/~/media/files/library/2004/3/erb0407-pdf.pdf?la=en

Moebs S., Weibelzahl S. Towards a Good Mix in Blended Learning for Small and Medium-sized Enterprises – Outline of a Delphi Study. URL: https://norma.ncirl.ie/1063/1/Towards_a_good_mix_in_blended_learning_paper.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

КАШУБА, О. ., КРАВЧУК, Т. ., НАВОЛЬСЬКА, Г. ., & ТУРЧИН, А. . (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 127–135. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.16