ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • ГАЛИНА ГАВРИЩАК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0480-5239
  • БОРИС СТРУГАНЕЦЬ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2192-6956
  • ГАЛИНА МАМУС Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5624-2119

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.18%20

Ключові слова:

учитель технологій, професійна підготовка, позашкільна освіта, гурткова робота

Анотація

Розкрито значення гуртків закладів позашкільної освіти, позаурочної та позакласної роботи в школі. Охарактеризовано організацію діяльності та забезпечення навчального процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану. Узагальнено нормативно-правові документи і рекомендації, яких доцільно дотримуватися керівникові гуртка в сучасних умовах надання освітніх послуг. Проаналізовано особливості організації та проведення гурткових занять у дистанційному режимі і встановлено, які умови виникають у процесі такого навчання. Розкрито переваги дистанційного навчання та сукупність заходів для його впровадження: засоби надання освітніх матеріалів для гуртківців; засоби контролю за виконанням поставлених завдань; засоби інтерактивної співпраці педагога з гуртківцями; можливість поповнення курсу новою інформацією. Запропоновано форми проведення гурткових занять і доступні програмні продукти на початку організації дистанційної форми роботи гуртка. Зазначено, що під керівництвом учителя технологій учні займаються у гуртках художньо-естетичного, науково-технічного напрямів і проєктують вироби з різних конструкційних матеріалів. Описано основні етапи проєктування виробів. Встановлено, що у гуртківців формуються такі компетентності: пізнавальна, практична, творча, соціальна. Проведено анкетування учнів і встановлено, що гурткова діяльність є корисною і цікавою для них, якщо завчасно врахувати потреби, особисті здібності та навчальні можливості вихованців. З’ясовано, що вагомість та актуальність дослідження обумовлені необхідністю пошуку нових підходів до роботи гуртків, визначенням умов їх ефективної діяльності у зв’язку із врахуванням сучасних умов навчання, важливістю розроблення методичного забезпечення для впровадження дистанційної форми проведення занять і подальшого впровадження STEM-підходу.

Біографії авторів

ГАЛИНА ГАВРИЩАК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

БОРИС СТРУГАНЕЦЬ , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ГАЛИНА МАМУС, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu» vid 15.03.2022 r. № 2136-IX [Zakon Ukrainy «Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu» vid 15.03.2022 r. № 2136-IX [Law of Ukraine “On the Organization of Labor Relations in Martial Law”, March 15, 2022 No. 2136-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/21360?msclkid=889d9c93b04711ecbe29d874423f7990#Text

Metodychnyi posibnyk dlia kerivnykiv hurtkiv dekoratyvno-uzhytkovoho profiliu khudozhnio-estetychnoho napriamu pozashkilnoi osvity “Rukodillia dlia dushi” [Methodical manual for heads of decorative and practical circles profile of the artistic and aesthetic direction of extracurricular education “Handicrafts for the soul”]. URL: https://udcpo.com.ua/method-work/

Metodychni rekomendatsii dlia kerivnykiv hurtkiv dekoratyvno-uzhytkovoho (obrazotvorchoho) profiliv [Methodical recommendations for heads of circles of decorative and applied (artistic) profiles]. URL: https://udcpo.com.ua/method-work/

Metodychni rekomendatsii shchodo osoblyvostei orhanizatsii osvitnioho protsesu kerivnyka hurtka khudozhnio-estetychnoho napriamu pozashkilnoi osvity v dystantsiynomu (onlain) rezhymi [Methodological recommendations regarding the peculiarities of the organization of the educational process of the head of the circle of artistic and aesthetic direction of extracurricular education in remote (online) mode]. URL: https://udcpo.com.ua/method-work/

Metodychni rekomendatsii shchodo osoblyvostei orhanizatsii osvitnioho protsesu kerivnyka hurtka khudozhnio-estetychnoho napriamu pozashkilnoi osvity v dystantsiynomu (onlain) rezhymi. [Regulations on conducting All-Ukrainian mass events among children and school youth in the artistic and aesthetic direction]. URL: https://udcpo.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5% D0%BD%D0%B%D1%8F/

Pro orhanizatsiiu osvitnioi diialnosti v zakladakh pozashkilnoi osvity u 2022/2023 navchalnomu rotsi [About the organization of educational activities in out-of-school education institutions in the 2022/2023 academic year]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnoyi-diyalnosti-v-zakladah-pozashkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci

Rekomendatsii z dosvidu roboty pedahohiv-pozashkilnykiv dlia kerivnykiv hurtkiv tvorchykh kolektyviv z metoiu orhanizatsii hurtkovoi roboty, vykorystovuiuchy rizni formy osvitnioho protsesu v umovakh voiennoho stanu [Recommendations from the work experience of extracurricular teachers for leaders of groups of creative groups for the purpose of organizing group work, using various forms of the educational process in the conditions of martial law]. URL: https://udcpo.com.ua/method-work/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

ГАВРИЩАК, Г. ., СТРУГАНЕЦЬ , Б. ., & МАМУС, Г. . (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 144–152. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.18