ПОСИЛЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.1%20

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивне навчальне середовище, комп’ютерне моделювання, нова українська школа, прикладна спрямованість, природнича освіта

Анотація

Розкрито сутність прикладної спрямованості освіти. Визначено педагогічні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в практику роботи закладів освіти. Розроблення комп’ютерних методів навчання, формалізація змісту навчального матеріалу, візуалізація інформації, автоматизація дослідів та експерименту актуалізує проблему впровадження у навчальний процес сучасних ІКТ. З’ясовано, що застосування цих технологій у навчальному процесі Нової української школи надає можливість посилити прикладну спрямованості шкільної природничої освіти. З метою наочного уявлення та виявлення системотвірних зв’язків прикладної спрямованості шкільної природничої освіти сконструйовано її структурно-функціональну модель, що містить основні педагогічні завдання та можливі шляхи їхньої реалізації. У компонентах моделі представлено цілі базової середньої освіти, якими визначено головні функції шкільної природничої освіти і передбачено шляхи реалізації прикладної спрямованості: оновлення змісту навчального матеріалу, формування ключових компетентностей і наскрізних умінь, реалізація міжпредметних зв’язків, застосування ІКТ тощо. Охарактеризовано основні види комп’ютерного моделювання, що використовуються у системах ІКТ-підтримки навчання природничих предметів, дидактичні можливості їхнього застосування у навчанні учнів закладів загальної середньої освіти. Здійснено аналіз інтерактивних середовищ розв’язування прикладних задач із застосуванням відповідних моделей. Розроблено алгоритм їхнього конструювання в різноманітних комп’ютерних проєктних середовищах. Висвітлено особливості формування базових знань, практичних навичок користування вимірювальними приладами, ключових компетентностей, наскрізних умінь і ставлень у комп’ютерно орієнтованих середовищах.

Біографії авторів

МИКОЛА ГОЛОВКО, Інститут педагогіки НАПН України

доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник

ЮРІЙ МЕЛЬНИК, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Bykov V. Yu. Teoretyko-metodolohichni zasady modeliuvannia navchalnoho seredovyshcha suchasnykh pedahohichnykh system. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2006. Vyp. 1. № 1. [Theoretical and methodological principles of modeling the educational environment of modern pedagogical systems]. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/30

Holovko M. V. Heneza vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u fizychnii osviti: vid kompiuternoi pidtrymky navchannia do formuvannia kliuchovykh i predmetnykh kompetentnostei. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. [The genesis of the implementation information and communication technologies in physical education: from computer support of learning to the formation of key and subject competencies. Information technologies and teaching aids]. 2015. Vyp. 45. № 1. S. 1–11. []. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1197

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. [State standard of basic secondary education]. URL: http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886

Zhaldak M. I., Franchuk V. M. Veb oriientovana systema dostupu do viddalenoho robochoho stolu ta prohramnoho kompleksu GRAN u protsesi navchannia matematyky v shkoli. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2020. Vyp. 76. № 2. S. 14–29. [Web-oriented access system to the remote desktop and the GRAN software complex in the process of teaching mathematics at school. Information technologies and teaching aids]. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3711

Melnyk Yu. S., Sipii V. V. Formuvannia predmetnoi kompetentnosti starshoklasnykiv u protsesi navchannia fizyky: metod. posibnyk. Kyiv: KONVI PRINT, 2018. 136 s. [Formation of subject competence of high school students in the process of teaching physics: method. manual].

["Getting to know nature." Grades 5-6 (integrated course) for institutions of general secondary education]. “We know nature”. Grades 5–6 (integrated course) for general secondary education institutions. Model curriculum (Aut. Korshevnyuk T. V.). 2021. 31 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1gkUtn5LuHCaxHrZm-5x-8ASCI_DXfPmf/view

[Natural sciences (introduction). Integrated course of science subjects. 5-6 grades for institutions of general secondary education]. Natural ciences (introduction). Integrated course of natural subjects. Grades 5–6 for general secondary education institutions. Model curriculum, T. M. Zasiekina, Zh. I. Bilyk, H. A. Lashevska, V. S. Yatsenko, Author. Kyiv: CONVI PRINT, 2021. 31 p. URL: https://drive.google.com/ file/d/1gkUtn5LuHCaxHrZm-5x-8ASCI_DXfPmf/view

[On the approval of the Concept of implementation of state policy in the field of general secondary education reform "New Ukrainian School" for the period until 2029]. On the praise of the Concept for the implementation of the State polic in the sphere of reforming the global secondary education “New Ukrainian School” for the period u to 2029”. Cabinet of Minister of Ukraine (2016, December, 14). Resolution № 988-r. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

[On the approval of the Concept of the development of science and mathematics education (STEM education)]. On the praise of the Concept for the development of natural and mathematical education (STEM-education). Cabinet of Ministers of Ukraine (2020, August, 5). Resolution № 960-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-р#n8

Fitriani E., Suhartono S., Mugiarti I. Make it real: Simulation of 3D molecules using Augmented Reality in chemical bonding topic. Journal of Physics Conference Series. 2019. Vol. 1402. № 5. P. 055058. URL: https://www.researchgate.net/publication/356427972_Make_it_real_Simulation_of_3D_molecules_using_Augmented_Reality_in_chemical_bonding_topic

Haryadi R., Pujiastuti H. PhET simulation software-based learning to improve science process skills. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1521. № 2. P. 022017. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1521/2/022017/pdf

Kolář P. GeoGebra for Secondary School Physics. Journal of Physics Conference Series. 2019. Vol. 1223. № 1. P. 012008. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1223/1/012008

Wood B. K., Blevins B. K. Substituting the practica teaching of physics wit simulations for the assessment of practical skills: an experimental study. Physics Education. 2019. Vol. 54. № 3. P. 035004. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ab0192

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ГОЛОВКО, М. ., & МЕЛЬНИК, Ю. . (2023). ПОСИЛЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 6–14. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.1