ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.3%20

Ключові слова:

нформатизаці, самостійність, дистанційне навчання, пізнавальна діяльність

Анотація

Встановлено, що сучасні засоби передавання інформації практично не мають обмежень за обсягом, швидкістю й видом транслювання інформації, а засоби навігації «мережевий простір» забезпечують можливість звернення магістрантів до будь-якого віддаленого джерела інформації з метою розв’язання поставленого проблемного завдання. Саме інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) сприяють формуванню важливих складових професійної підготовки та досягнення стратегічних цілей підвищення ефективності всіх видів освітньої діяльності. Доведено, що основне призначення засобів ІКТ полягає в тому, щоб сприяти ефективному проведенню занять іі раціональному використанню освітнього процесу й формуванню у магістрантів пізнавальних здібностей, посиленню мотивації до навчання, формуванню вміння приймати оптимальні рішення під час розв’язання проблемних завдань. У процесі опанування навчальним матеріалом формування мотиваційної сфери магістрантів здійснюється через їх уваги не тільки на значимість освітнього компонента, а й через їх професійну діяльність за спеціальністю. Але для підвищення ефективності освітнього процесу сучасні ІКТ необхідно використовувати як цілісний самостійний продукт. Розкрито особливості вивчення магістрантами можливостей сучасних ІКТ, які зумовлені передусім тим, що інформаційне середовище, стрімко вдосконалюється й дає змогу формувати інформаційний потік відповідно до їх інтересів у сфері інформатизації. З’ясовано, що сучасні магістранти проявляють значний інтерес до навчання засобами ІКТ, тож відмова від директивного навчання передбачає надання їм більшої самостійності і можливостей вільного вибору освітніх компонентів.

Біографії авторів

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор

АНАТОЛІЙ БРЕХУНЕЦЬ, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Avtomonov P. P. Dydaktyka vyshchoii shkoly: pidruchnyk [Higher school didactics: a textbook]. Kyiv: VPC “Kyivskyi universitet”, 2008. 368 s.

Bendera I. M. Orhanizaciia samostiinoii roboty studentiv ahroinzhenernykh spetsialnostei: monohrafiia [Organization of independent work of students of agroengineering specialties: monograph]. Kyiv, 2007. 364 s.

Innovatsiini pedahohichni tehnolohii navchannia profesii: monohrafiia [Innovative pedagogical technologies in teaching the specialists: monograph.]. Nikulina A. S., Maksymenko Yu. B., Matvieiev G. P., Zaslanska S. A. ta in.; za red. Nikulinoi A. S. Donetsk: Donetskyi instytut pisliadiplomnoii osvity inzhenerno-pedahohichnykh pracivnykiv, 2005. 385 s.

Mojseiuk N. Ye. Pedahohika: navchalnyi posibnyk [Pedagogy: a textbook]. Kyiv, 2007. 656 s.

Piekhota O. M. Pidhotovka maibutnjoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii [Preparing future teachers for the implementation of pedagogical technologies]. Kyiv: A.S.K., 2003. 240 s.

Rebenok V. M. Systema pidhotovky maibutnikh vykladachiv profesiinoho navchannia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v zakladakh vyshchoi osvity [The system of training future teachers of professional education by means of information and communication technologies in institutions of higher education]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Chernihivskyi kolehium” imeni T. H. Shevchenka. 2021. Vyp. 13 (169). S. 119–124.

Ternavska T. A. Formuvannia piznavalnoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv u procesi vyvchennia psyholohichnykh dyscyplin [Formation of cognitive activity of students of higher educational institutions in the process of studying psychology]: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.09. Kryvii Rih, 2009. 321 s.

Yahupov V. V. Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competence approach to training specialists in the higher education system]. Naukovi zapysky: Pedahohichni, psyholohichni nauky ta sotsialna robota. Kyiv, 2007. Т. 71. S. 5–6.

Nolasco R. Conversation. Oxford University Press, 1996. 148 p.

Sheerin S. Self-Access. Oxford University Press, 1996. 200 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ГОНЧАРЕНКО, О. ., & БРЕХУНЕЦЬ, А. . (2023). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 23–28. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.3