ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.4%20

Ключові слова:

професійна підготовка, інформаційні технології, заклади вищої освіти, засоби

Анотація

З’ясовано, що використання інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ) в освітньому процесі закладів вищої освіти (ЗВО) зумовлене нагальною потребою підготовки майбутніх викладачів, здатних до реалізації своїх професійних функцій в умовах сучасного суспільства, в якому інформація все більше набуває ролі соціально значущого ресурсу, потребує фахівців, які би вільно володіли ІКТ та ефективно їх використовували у своїй професійній діяльності. Встановлено, що широкомасштабне впровадження в освітній процес ІКТ призводить до того, що майбутні викладачі і педагоги можуть бути розділені в освітньому процесі й просторі та в часі, але при цьому відбувається нібито очна дидактична взаємодія їх між собою. Розкрито особливості використання ІКТ майбутніми викладачами професійної підготовки в освітньому процесі ЗВО. Визначено й обґрунтовано процес використання ІКТ викладачами професійної підготовки у ЗВО й охарактеризовано особливості розумового розвитку студентів до застосування цих технологій. Встановлено, що у процесі опанування навчальним матеріалом формування мотиваційної сфери студентів здійснюється через усвідомлення цільової установки, звертанням уваги майбутніх викладачів не тільки на значимість даного освітнього компонента, а й для подальшої професійної діяльності. Ефективність навчання визначається як змістом, так і способом діяльності його засвоєння або операційною стороною діяльності. Виокремлення операційної складової навчальної діяльності й процес формування її у майбутніх викладачів становлять центральну психологічну проблему навчання.

Біографії авторів

ВАДИМ РЕБЕНОК, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

доктор педагогічних наук, професор

ОЛЕКСІЙ ТОРУБАРА, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Zabolotnyi V. F. Didaktychni zasady zastosuvannia multymedia u formuvanni metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchiteliv fizyky [Didactic principles of using multimedia in the formation of methodological competence of future physics teachers]: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2010. 38 p.

Informaciine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku: svitovii ta vitchyznanii dosvid [Information provision of innovative development: global and domestic experience]: monohrafiia / T. V. Pysarenko, T. K. Kvasha, N. V. Berezniak, O. V. Prudka. Kyiv: UkrINTEI, 2015. 239 р.

Lazariev Yu. F. MATLAB i modeliuvannia dynamichnykh system [MATLAB and modeling of dynamic systems]: navch. posibnyk. Kyiv: NTUU “KPI”, 2009. 63 s.

Makarenko L. L. Informatsiine suspilstvo yak transliator informaciinoi kultury: filosofskyi analiz [Information society as a translator of information culture: philosophical analysis]. Naukovyi visnyk : zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: Hilea, 2014. Issue 82 (3). S. 267–273.

Rebenok V. M. Vikorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u navchalnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [The use of information and communication technologies in the educational process of a higher educational institution]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. 2012. #. 97. S. 130–133.

Svistun V. I. Metody interaktivnoho navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv-ahrariiv do upravlinskoi diialnosti [Methods of interactive training in the preparation of agrarian specialists for managerial activities]. Suchasni informaciini tekhnolohii ta innovaciini metodyki navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Vinnytsia, 2004. S. 565–571.

Shlosek F. Vikoryistannia zasobiv multymedia u profesiinii osviti [Use of multimedia tools in professional education]. Pedahohika i psyholohiіa profesiinoi osvity. 2002. # 6. S. 42–46.

Solutions V. R. Making sense in the virtual word. University Road Salford Manchester, BETT 98. 23 р.

Technical Support. Total Commitment to Manufacturing Technology in Education and Training WordWide. Denford Limited Birds Royd, Brighouse, West Yorkshire, England. BETT 98. 15 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

РЕБЕНОК, В. ., & ТОРУБАРА, О. . (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 29–35. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.4