ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.5%20

Ключові слова:

змішане навчання, цифрові технології, перевернуте навчання, співпраця, комунікація

Анотація

Відзначено, що інтеграція цифрових технологій зі звичайними методами викладання та навчання є особливістю вищої освіти. Інтеграція швидко зростає, насамперед через швидкий розвиток цифрових технологій і підвищення цифрових навичок як студентів, так і викладачів. Цифрові технології вносять потужні зміни в освітню систему. Розширення доступу до пристроїв і засобів зв’язку, підвищення цифрової грамотності студентів, розробка навчальних середовищ та безкоштовних онлайн-ресурсів змінюють способи, за допомогою яких майбутні фахівці отримують доступ до нових знань, а також засвоюють їх. Інноваційною методикою навчання сьогодні є змішане навчання. Обґрунтовано роль такого навчання в цифровій трансформації вищої освіти, проаналізовано та впровадження його моделей в освітній процес закладу вищої освіти (ЗВО). Визначено переваги використання змішаного навчання в освітньому процесі та ключові фактори ефективного змішаного навчального середовища. Детально обґрунтовано модель навчання «Перевернутий клас» та виокремлено ефективні методи для реалізації методики перевернутого класу. Для впровадження моделі змішаного навчання викладач повинен володіти компетенціями, які включає цифрова компетентність педагога. Проведено опитування викладачів щодо вибору ними моделей змішаного навчання. Визначено широкий спектр цифрових інструментів, які використовують викладачі під час проведення занять за методикою змішаного навчання. Узагальнено, що використання моделі змішаного навчання сприяє розвитку цифрової компетентності викладачів і студентів, підвищенню якості освітнього процесу в ЗВО.

Біографії авторів

ГАЛИНА ГЕНСЕРУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ГРИГОРІЙ ТЕРЕЩУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

ОЛЕКСІЙ СИСОЄВ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат економічних наук, доцент

ОКСАНА ВАСИЛЕНКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

PhD доктор педагогіки, доцент

Посилання

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei [The concept of digital competence development]. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#n93

Pinchuk L. M. Osvitnіa tekhnologііa “Blended Learning” u konteksti osobystisno diialinisnoho pidkhodu [Educational technology “Blended Learning” in the context of a personal activity approach]. Scientific journal of the M. P. Drahomanov NPU. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects. 2021. Vol. 83. P. 138–142.

Rekomendaciji shhodo vprovadzhennia zmishanoho navchannia u zakladakh fakhovoiii peredvyshhoi ta vyshchoi osvity [Recommendations regarding the implementation of mixed education in institutions of vocational pre-higher and higher education]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/ zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf.

Sikora Ja. B. Realizacii azmishanoho navchannia u vyshhomu navchalnomu zakladi [Implementation of blended learning in a higher educational institution]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series “Pedagogy. Social work”. 2016. Vol. 2 (39). P. 236–239.

Barbour M. et al. Online and Blended Learning: A Survey of Policy and Practice from K-12 Schools around the World. International Association for K-12 Online Learning, 2011, 130 p.

Cheung W., Hew K. Applying “first principles of instruction” in a blended learning course. Technology in Education. Transforming Educational Practices with Technology: First International Conference, ICTE 2014, 2015. P. 127–135.

Digital Education Action Plan (2021–2027). (2020). URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

Graham C. Blended learning systems. The handbook of blended learning. 2012. P. 3–21.

Henseruk H., Buyak B., Kravets V., Tereshchuk H., Boiko M. Digital transformation of the learning environment at university. Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning University of Silesia in Katowice. 2020. Vol. 12. Poland. P. 325–335.

Kaur M. Blended learning-its challenges and future. Procedia-social and behavioral sciences. 2013. 93. P. 612–617.

Laurillard D. Thinking about Blended Learning. A paper for the Thinkers in Residence programme. KVAB. 2015. 26 p.

Piccian A. Introduction to blended learning: research perspectives. V. 2. Blended Learning, 2013. P. 1–9.

Rayees P. Flipping your classroom. Learning and Innovation. International journal of Movement Education and Social Science. 2018. 7 (2). P. 275–280.

Scott C., Vasylenko O. Mathematical and Statistical Methods of Analyzing the Successful Implementation of German-Ukrainian Projects. Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in IT. 2023. P. 151–160.

Zuvic-Butorac M., Roncevic N., Nemcanin D., Nebic Z. Blended e-learning in higher education: research on students' perspective. Issues in Informing Science & Information Technology. 2011. 8 (1). 409 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ГЕНСЕРУК, Г. ., ТЕРЕЩУК, Г. ., СИСОЄВ, О. ., & ВАСИЛЕНКО, О. . (2023). ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 35–45. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.5