ЕЛЕКТРОННИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.7%20

Ключові слова:

практична підготовка, електронне освітнє середовище, електронне звітування, LMS MOODLE

Анотація

Відзначено, що в умовах цифровізації всіх сфер суспільного життя, зокрема й освітнього простору, широкого використання технологій дистанційного та змішаного навчання процес практичної підготовки студентів закладів вищої освіти (ЗВО) потребує створення системи електронного супроводу. Продемонстровано перехід від паперової звітної документації з практики до електронних аналогів та проаналізовано його наслідки: щоденник психолого-педагогічних спостережень доцільно замінити блогом; розробки конспектів уроків або виховних заходів можна подавати у вигляді файлів формату PDF, презентацій PPT, створювати відеозаписи онлайн-уроків тощо. Мета дослідження передбачає доведення доцільності переходу до електронного звітування з практики та забезпечення електронного супроводу студентів педагогічних закладів вищої освіти в період практичної підготовки. Результати опитування студентів і викладачів засвідчили, що перехід до електронного звітування з практики забезпечує умови для подання інформації в різноманітних формах, створює можливості для коментування записів блогу, обміну досвідом між студентами, налагодженню оперативного зворотного зв’язку студентів з викладачами. Показано, що організація роботи в межах системи MOODLE дає змогу ефективно реалізувати діяльність студента за індивідуальною освітньою траєкторією та створити умови для групової, колективної взаємодії. Результативність використання сучасних інформаційних технологій залежить від доступності відповідних технічних засобів та інтернету для учасників освітнього процесу, а також від рівня сформованості їхньої цифрової грамотності.

Біографія автора

КАТЕРИНА ПОЛЬГУН, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Polozhennia pro praktychnu pidhotovku zdobuvachiv vyshchoi osvity v Kryvorizkomu derzhavnomu pedahohichnomu universyteti [Statute about Practical Training of Higher Education Seekers at Kryvyi Rih State Pedagogical University]. URL: https://drive.google.com/file/d/1zUyNGRSHtEIqrcbhaAXlP3e-PpOyxG1P/view.

Systema upravlinnia elektronnymy navchalnymy kursamy Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [System of Managing Electronic Educational Courses of Kryvyi Rih State Pedagogical University]. URL: https://moodle.kdpu.edu.ua.

Aikina T., Bolsunovskaya L. Moodle-Based Learning: Motivating and Demotivating Factors. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2020. Vol. 2. P. 239–247.

Kerimbayev N., Nurym N., Akramova A., Abdykarimova S. Virtual educational environment: interactive communication using LMS Moodle. Education and Information Technologies. 2020. Vol. 25. P. 1965–1982.

Khoroshko L., Vikulin M., Kvashnin V., Kostykova O. Communication with Students in Smart e-Learning System Using LMS Moodle. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Vol. 41. P. 177–185.

Kuzminska O., Mazorchuk M., Morze N., Pavlenko V., Prokhorov A. Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine: Measurement, Analysis, Development Prospects. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications, Communications in Computer and Information Science. 2018. Vol. 2104. P. 366–379.

Mintii I. Using Learning Content Management System Moodle in Kryvyi Rih State Pedagogical University Educational Process. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019). 2019. Vol. 2643. P. 293–305. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper17.pdf.

Powell G. Blogging as a Form of Web 2.0 Technologies for Reflective Practice. Handbook on Digital Learning for K-12 Schools. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2017. P. 271291.

Rodesiler L. Sustained Blogging About Teaching: Instructional Methods that Support Online Participation as Professional Development. TechTrends. 2017. Vol. 61. No. 4. P. 349354.

Taylakov N., Anarbaeva F. Pedagogical Features Of Moodle Platform. American Journal of Applied Sciences. 2020. Vol. 2 (7). P. 104–107.

van Wyk M. M. Blog Phenomenology: Student Teachers’ Views of Learning to Teach Economics. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. 2018. Vol. 13. Is. 2. P. 62–77.

Ziraba A., Mariana A., Chenyuei G., Shiynsa N. The Adoption and Use of Moodle Learning Management System in Higher Institutions of Learning. A Systematic Literature Review. American Journal of Online and Distance Learning. 2020. Vol. 2 (1). P. 1–21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ПОЛЬГУН, К. . (2023). ЕЛЕКТРОННИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 55–62. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.7