ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НА МАТЕРІАЛІ ОСЕРЕДКУ НАСТІЛЬНИХ ІГОР)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.12

Ключові слова:

освітньо-розвивальне середовище, предметно-ігрове середовище, дитина дошкільного віку, настільна гра, майбутні вихователі, підготовка фахівця

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена сучасним рівнем розвитку освітнього процесу в закладах дошкільної освіти відповідно до освітніх новацій та реформ, як-от оновлення Державного стандарту дошкільної освіти, забезпечення якості дошкільної освіти та її відповідність європейським стандартам. Зазначено, що предметно-ігрове середовище закладу дошкільної освіти є одним із критеріїв, за яким оцінюють рівень якості освітнього процесу, чим зумовлено важливість його вивчення майбутніми вихователями. Узагальнено зміст теоретичної та практичної підготовки майбутніх вихователів до проєктування предметно-ігрового середовища закладу дошкільної освіти на матеріалі осередку настільних ігор. Для дослідження використано такі методи: дефінітивний, структурний і порівняльний аналіз, узагальнення тощо.

Уточнено взаємозв’язки між ключовими поняттями змісту теоретичної підготовки майбутніх вихователів та закцентовано на важливості розуміння їх спільності й відмінності, ієрархічної підпорядкованості та зумовленості: «освітньо-розвивальне середовище закладу освіти» як педагогічна категорія і наукове знання; «предметно-ігрове середовище ЗДО» – сутнісна видозміна традиційного ОРС саме для ланки дошкільної освіти; «осередок дитячої діяльності» – місце зосередження, виникнення й розгортання специфічних видів дитячої діяльності; тощо. Визначено, що предметно-ігрове середовище є сутнісною модифікацією освітньо-розвивального середовища й зберігає його структуру: предметно-просторовий, мотиваційно-пізнавальний, психолого-дидактичний, соціально-комунікаційний компоненти. Наголошено, що основним положенням, яке засвоюють здобувачі вищої освіти, є взаємозалежність між оптимальним режимом взаємодії та розташуванням меблів, атрибутів, предметів. Обґрунтовано методи і форми навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з проєктування предметно-ігрового середовища ЗДО: вивчення нормативних документів, які регулюють освітній процес у ЗДО; схематизація та моделювання взаємодій і видів діяльності дитини; створення мудборду осередку дитячої діяльності; відвідування ЗДО для спостереження за освітнім процесом.

Біографії авторів

ПИСАРЧУК ОКСАНА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

РОСТИСЛАВ РУДЕНСЬКИЙ , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

асистент

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» Law of Ukraine «On Preschool Education», July 11, 2001 № 2628-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text.

Krutii K. L. Kouch-zshytok do dystsypliny «Pedahohika rannoho i doshkilnoho dytynstva» pidhotovky SVO bakalavra [Coach’s workbook for the discipline «Pedagogy of early and preschool childhood» for preparation for the bachelor’s degree]. Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. M. Kotsiubynskoho. Vinnytsia, 2020. 194 p.

Krutii K. L. Osvitnii prostir doshkilnoho navchalnoho zakladu: monohrafiia [Educational space of a preschool educational institution: monograph]. U 2 ch. K.: Osvita, 2009. 307 p.

Lutsenko I. O. Proiektuiemo predmetno-ihrove seredovyshche hrupy. [We design the objective gaming environment of the group]. Doshkilne vykhovannia. 2021. №5. P. 9-13.

Reipolska O. D., Hudym I. M., Zaitseva L. I., Lutsenko I. V., Lutsenko V. O., Tsvietkova H. H. Osvitnie seredovyshche zakladu doshkilnoi osvity: tekhnolohii proiektuvannia: navch.-metod. posibnyk [Educational environment of a preschool education institution: design technologies] / za red. O. D. Reipolskoi. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD, 2021. 222 p.

Pysarchuk O. T. Osoblyvosti formuvannia osvitno-rozvyvalnoho seredovyshcha doshkilnykh osvitnikh zakladiv [The features of educational and developmental environment of preschool educational institutions]. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Seria: Pedahohika. 2012. №2. P. 44-51.

Pysarchuk O. T. Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly do orhanizatsii osvitno-rozvyvalnoho seredovyshcha [Preparation of the future primary school teacher for the organization of an educational and developmental environment] dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Ternopil, 2016. 272 p.

Prymirnyi perelik ihrovoho na navchalno-dydaktychnoho obladnannia dlia zakladiv doshkilnoi osvity. [An example list of educational and educational equipment for preschool education institutions]. Zatverdzhenyi nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 19 hrudnia 2017 roku № 1633. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya

Seredovyshche, shcho nalezhyt ditiam: poradnyk dlia pedahohiv zakladiv doshkilnoi osvity [The environment that belongs to children: a guide for teachers of preschool education institutions] / upor. N. Sofii, Yu. Naida; za zah. red. V. V. Zasenka. K.: UNICEF, 2019. 68

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ОКСАНА, П. ., & РУДЕНСЬКИЙ , Р. . (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НА МАТЕРІАЛІ ОСЕРЕДКУ НАСТІЛЬНИХ ІГОР). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 95–105. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.12