ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.15

Ключові слова:

мотивація навчальної діяльності, майбутні вчителі-філологи, дисципліни загальної та професійної підготовки.

Анотація

Відзначено, що мотивація навчальної діяльності майбутніх учителів-філологів є важливою складовою процесу підготовки студентів у закладах вищої освіти (ЗВО). Прагнення здобувачів оволодіти фаховими знаннями, сформувати уміння й навички, що становитимуть основу їх педагогічної діяльності в майбутньому, має стати основним фактором, який спонукає до свідомого вивчення дисциплін загальної та професійної підготовки. Вказано, що ціннісно-мотиваційний аспект організації навчання студентів-філологів передбачає створення в ЗВО умов для задоволення інтересів і потреб здобувачів, урахування їх особистих якостей, рівня пізнавальної активності, готовності до реалізації себе в соціумі, осмислення вагомості своєї майбутньої професії тощо. Проблему мотивації навчальної діяльності студентів в умовах воєнної агресії рашистської Росії проти України актуалізовано, оскільки війна вплинула не лише на форму навчання і його організацію, а й на ставлення, особисті мотиви, підходи здобувачів до майбутньої професійної діяльності нині і в післявоєнний час.

Здійснено та проаналізовано анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм спеціальності 014.01 Середня освіта факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ) щодо виявлення мотиваційної типології. За результатами анкетування визначено й описано провідні мотиви навчальної діяльності майбутніх учителів-філологів, встановлено, які особистісні і фахові інтереси домінують у студентів під час вивчення навчальних дисциплін загальної і професійної філологічної підготовки в умовах воєнного стану.

Біографії авторів

ОЛЬГА ПЕТРИШИНА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

ЛЕСЯ ГАПОН, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

ЯНА НАУМОВИЧ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

магістрантка

Посилання

Holub N. Psykholohichni zasady kompetentnistnoho navchannia ukrainskoi movy 5–7 klasiv [Psychological principles of competency-based teaching of the Ukrainian language for 5th–7th grade students]. Mova. Kultura. Vzaiemorozuminnia. 2013. Vyp. 3. С. 332–339. URL: http://surl.li/gwfmq

Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid, 1997. 376 s. URL: http://surl.li/vagp

Zaniuk S. S. Psykholohiia motyvatsii: navchalnyi posibnyk [Psychology of motivation: teaching manual]. Kyiv: Lybid, 2002. 304 s.

Klymchuk V. O. Fenomeny rozvytku vnutrishnoi motyvatsii [Phenomena of the development of internal motivation]. Sotsialna psykholohiia [Social Psychology]. 2008. No. 6 (32). S. 70–77. URL: http://eprints.zu.edu.ua/4121/1/1.pdf

Makarevych O. Motyvatsiia yak pidhruntia dii osobystosti [Motivation as the basis of individual actions]. Sotsialna psykholohiia [Social Psychology]. 2006. No. 2 (16). S. 134–141.

Mykytiuk O., S. Mykytiuk S. S. Motyvatsiia navchaknoi diialnosti yak resurs osvitnoho protsesu [Motivation of educational activity as a resource of the educational process]. Pedahohichnyi zhurnal [Pedagogical journal]. 2021. No. 76. T. 2. S. 121–126. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/76/part_2/23.pdf

Mykhailychenko V. E. Polianska V. V. Rol motyvatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti u formuvanni profesiinoi spriamovanosti studentiv [The role of motivation of educational and cognitive activity in the formation of professional orientation of students]. Pedahohika formuvannia tvorchoii osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolach: zbirnyk nauk. prats [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools: coll. of science]. Zaporizhzhia, 2011. Issue 17 (70). S. 320–327. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/159819559.pdf

Motyvatsiia yak faktor uspikhu navchalnoii diialnosti [Motivation as a factor in the success of educational activities] / uklad.: Hrushchenko S. І.; vstup. st. ta bibliohraf. red. Neudachynoi Т. І.; vidp. red. Korobkina О. H. Kharkiv: KhNPU, 2019. 40 s.

Pashniev B. K. Psykhodiahnostyka obdarovanosti [Psychodiagnostics of giftedness]. Kharkiv: Osnova, 2007. 128 s. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/421790.pdf

Semenoh O. M. Teoretychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia ukrainskoi movy i literatury [Theoretical foundations of professional training of a future teacher of Ukrainian language and literature]. URL: http://eprints.zu.edu.ua/700/1/03comuml.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ПЕТРИШИНА, О. ., ГАПОН, Л. ., & НАУМОВИЧ, Я. . (2023). ПРОВІДНІ МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЄКЦІЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 119–126. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.15