ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.18

Ключові слова:

іншомовна компетентність, майбутні інженери-енергетики, педагогічні умови, іноземна мова, здобувачі вищої освіти

Анотація

Проаналізовано проблему пошуку ефективних педагогічних умов формування іншомовної компетентності здобувачів вищої освіти енергетичних спеціальностей і запропоновано шляхи її розв’язання. Подано авторську дефініцію поняття «педагогічні умови». За результатами експертного опитування та з урахуванням власного досвіду визначено основні педагогічні умови, які створюють сприятливе освітнє середовище для іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти енергетичних спеціальностей, зокрема: формування позитивної мотивації майбутніх інженерів-енергетиків до вивчення іноземних мов у процесі професійної підготовки; впровадження проєктних технологій в іншомовну підготовку здобувачів вищої освіти; розвиток іншомовних умінь самостійної роботи магістрантів у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності; міждисциплінарна інтеграція змісту загальнопрофесійної та іншомовної підготовки. Теоретично обґрунтовано зміст кожної з педагогічних умов та наведено приклади їх практичної реалізації в освітньому процесі. Встановлено, що визначені педагогічні умови є ефективними для формування іншомовної компетентності як невід’ємної складової професійної підготовки майбутніх інженерів-енергетиків у технічних закладах вищої освіти.

Біографії авторів

НАТАЛІЯ БІЛАН, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

доктор філософії, старший викладач

РОМАН ГОРБАТЮК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

РОМАН ЗАГОРОДНІЙ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ЯРОСЛАВ ЗАМОРА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Artiushyna M. V., Zhuravska L. M., Kolesnichenko L. A. Psykholohiia diialnosti ta navchalnyi menedzhment [Psychology of activity and educational management]: navch. posibnyk. Kyiv: KNEU, 2008. 336 s.

Bilan N. M. Formuvannia inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-enerhetykiv zasobamy proiektnykh tekhnolohii u tekhnichnykh universytetakh [Forming future energy engineers’ foreign language competence by means of project technologies at technical universities]: dys. … d-ra filosofii: 015. Ternopil, 2022. 350 s.

Horbatiuk R. M. Teoretychni osnovy proektnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Theoretical foundations of project training of future engineers-educators]. Molod i rynok. Drohobych, 2009. № 2 (49). S. 35–42.

Derev’ianko O. V. Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh hirnychykh inzheneriv v protsesi navchannia fakhovykh dystsyplin [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future mining engineers in the process of studying professional disciplines]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohika. Khmelnytskyi, 2013. Vyp. 5. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_10

Zadorozhna I. P. Osoblyvosti formuvannia inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-enerhetykiv zasobamy navchalnykh proiektiv [Features of forming foreign language competence of future energy engineers by means of educational projects]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kropyvnytskyi: RVV TsDPU im. V. Vynnychenka, 2022. Vyp. 205. S. 31–35.

Lutsenko O. V. Pedahohichni umovy formuvannia u maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy svidomoho stavlennia do navchalnoi diialnosti [Pedagogical conditions for the formation of a conscious attitude to educational activities among future officers of the National Guard of Ukraine]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2016. 20 s.

Omelchenko L. M., Kernytskyi O. M. Problema formuvannia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv enerhetychnoho profiliu u suchasnykh umovakh [The problem of formation of professional training of future specialists of the energy profile in modern conditions] Visnyk Kremenchutskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. Kremenchuk: KDU, 2010. Vyp. 3. (62). Ch. 1. S. 169–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

БІЛАН, Н. ., ГОРБАТЮК, Р. ., ЗАГОРОДНІЙ, Р. ., & ЗАМОРА, Я. . (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 140–148. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.18