ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ПРАЦІВНИКАМИ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.19

Ключові слова:

заклад професійної (професійно-технічної) освіти, заклад вищої освіти, Західний регіон України, будівельник, зварник, здобувач освіти

Анотація

Розглянуто модернізацію будівельної галузі як пріоритетну проблему майбутньої розбудови України. Окреслено, що якість і конкурентоспроможність продукції значною мірою забезпечується підготовкою фахівців-будівельників. Проаналізовано наукові дослідження, в яких вказано на необхідність удосконалення навчання майбутніх будівельників. Особливу увагу звернено на заклади професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О), які в реаліях сьогодення є провідними організаціями з навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Встановлено, що підготовку майбутніх кваліфікованих робітників – будівельників і зварників здійснюють у 139 закладах П(ПТ)О Західного регіону України; з них будівельників навчають у 110, а зварників – у 89 закладах. Вказано, що за кількістю закладів П(ПТ)О Тернопільщина посідає 4 позицію і на її теренах готують будівельників і зварників у 16 закладах (42,1 % із зареєстрованих). Визначено чисельність майбутніх будівельників і зварників в областях регіону, яка змінюється від 4684 на Львівщині до 854 здобувачів на Чернівеччині; у закладах Тернопільщини навчаються 1747 здобувачів; загальна кількість здобувачів зазначених професій – 16405 осіб. Наголошено з позицій наступності на використанні учнівського потенціалу закладів П(ПТ)О як майбутніх здобувачів вищої освіти.

Біографії авторів

ЮРІЙ ТУРАНОВ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ТАРАС СОРОКА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ЮРІЙ СОКОТОВ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

РОМАН МОНЬКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

Verkhohliadova N. I., Rossikhina O. Ye. Upravlinnia yakistiu produktsii budivelnoho pidpryiemstva yak faktor zabezpechennia yoho konkurentospromozhnosti [Product quality management of a construction enterprise as a factor in ensuring its competitiveness]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. 2011. Vyp. 3. S. 247–251.

Haman H. V., Pylypenko O. V. Derzhavna polityka shchodo pidhotovky vysokokvalifikovanykh robitnykiv yak chynnyk rozvytku liudskoho kapitalu v budivnytstvi [State policy on the training of highly qualified workers as a factor in the development of human capital in construction]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. 2020. Т 31(70). № 1. S. 41–46.

Hulai O. Teoretyko-metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv budivelnoho profiliu v umovakh neperervnoi osvity [Theoretical and methodological foundations of professional training of future specialists in the construction profile in the conditions of continuous education]: dys. … d-ra ped. nauk. 13.00.04. Khmelnytskyy, 2016. 461 s.

Luzan P., Yahupov V., Lukianenko I., Piatnychuk T., Mykhniuk M. Modulno-kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoi ta mashynobudivelnoi haluzei [A modular-competency approach in the training of qualified workers in the construction and machine-building industries]: monohrafiia. Kyiv, 2015. 255 s.

Luchko H. Y., Kohut I. V. Aktualni proekty stratehichnoho rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy [Actual projects of strategic development of the construction industry of Ukraine]. Efektyvna ekonomika. 2020. № 8. S. 4–9.

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 №2145-VIII [the Law of Ukraine from 05.09.2017 №2145-VIII]. Data onovlennia: 01.01.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Radkevych V. Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku profesiinoi osvity i navchannia: rezultaty, problemy, perspektyvy [Theoretical and methodological foundations of the development of professional education and training: results, problems, prospects]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika. 2016. № 11. S. 5–22.

Reiestr subiektiv osvitnoi diialnosti. Zaklady profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity [Register of subjects of educational activity. Institutions of professional (vocational and technical) education]. URL: https://registry.edbo.gov.ua/profesiyno-tekhnichna-osvita/61/

Serdiuk V. R., Beletska N. H. Profesiina pidhotovka vysokokvalifikovanykh trudovykh kadriv dlia budivelnoi haluzi [Professional training of highly qualified personnel for the construction industry]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2013. № 4. S. 133–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ТУРАНОВ, Ю. ., СОРОКА, Т. ., СОКОТОВ, Ю. ., & МОНЬКО, Р. . (2023). ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ПРАЦІВНИКАМИ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 149–157. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.19