ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.21%20

Ключові слова:

кейс, метод кейсів, гіперболічні рівняння, змішана задача, мінімальні умови

Анотація

Розглянуто використання методу кейсів (case-study) при вивченні теми «Рівняння з частинними похідними гіперболічного типу» з курсу «Методи математичної фізики». Окреслено вимоги до навчального процесу у закладах вищої освіти (ЗВО) відповідно до концепції математичної освіти в Україні. Акцентовано увагу на необхідності застосування методу проблемного навчання та однієї з його форм – методу кейсів. Проаналізовано поняття «кейс». Описано переваги методу case-study та систему вимог до нього. Розкрито важливість вибору теми «Рівняння з частинними похідними гіперболічного типу», пов’язаної з її прикладним характером. Продемонстровано основні етапи дослідницької роботи студентів фізико-математичного факультету ТНПУ при встановленні мінімальних умов розв’язності змішаної задачі для лінійного однорідного гіперболічного рівняння. Виокремлено та охарактеризовано основні групи результатів, що підлягали опрацюванню. Зазначено критерії відбору, які допомагають встановити мінімальні умови існування розв’язку змішаної задачі для лінійного однорідного гіперболічного рівняння. Наведено основні твердження, що визнані найкращими умовами, які відповідають поставленій меті дослідження. Зазначена оригінальність способу доведення тверджень та вміле поєднання двох важливих тем курсу «Методи математичної фізики»: «Рівняння з частинними похідними гіперболічного типу» та «Інтегральні рівняння». Вказано, що застосування методу case-study дає можливість активізувати процес навчання, сформувати позитивну мотивацію та оновити творчий потенціал викладачів.

Біографії авторів

ЛАРИСА ХОХЛОВА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат фізико-математичних наук, доцент

НАДІЯ ХОМА, Західноукраїнський національний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Iehorova V. Sutnist poniattia «kompetentnisnyi pidkhid» ta yoho mistse u pedahohitsi vyshchoi shcoly [The essense of the concept of «competence approach» and its place in higher education pedagogy]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 2009. Vyp. 43 (1). S. 187–191.

Yeromin A.S. Zabezpechennia navchalnoi roboty z vykorystanniam keis-metodu [Provision of educational work using the case method]. Innovatsii v osviti. 2010. № 4. S. 77–90.

Pustovoit B., Fediai I. Keis-tekhnolohiia yak odyn iz suchasnykh metodiv vykladannia u zakladakh vyshchoi osvity dlia formuvannia kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv [Case technology as one of the modern methods of teaching in institutions of higher education for the formation of competence of future specialists]. URL: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11959

Sysoieva S.O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk [Interactive technologies for teaching adults: educational and methodological guide]. Kyiv: VD “EKMO”, 2011. 320 s.

Sytuatsiina metodyka navchannia: teoriia i praktyka [Situational teaching method: theory and practice]. Kyiv: Tsentr innovatsii ta rozvytku, 2001. 256 s.

Surmin Yu. P. Keis-metod: stanovlennia ta rozvytok v Ukraini [Case method: formation and development in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2015. № 2. S. 19−28.

Perestiuk M. O. Teoriia rivnian matematychnoi fizyky [Theory of mathematical physics equations]. Kyiv: VPT “Kyivskyi universytet”, 2017. 520 s.

Shevchenko O. P. Navchalnyi potentsial keis-metodu [Educational potential of the case method]. Berdiansk: BDPU. 2009. № 4. S. 214–218.

Iahodnykova V. V. Keis-metod yak forma interaktyvnoho navchannia maibutnikh fakhivtsiv [Case method as a form of interactive training of future specialists]. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm

P. Lapoule, R. Lynch. The Case Study method: exploring the link between teaching and research. Journal of Higher Education Policy and Management. 2018. 40 (3). P. 1–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ХОХЛОВА, Л. ., & ХОМА, Н. . (2023). ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ» . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 164–171. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.21