ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЦІННІСНО-ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ІТ-ФАХІВЦЯ В УКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.25%20

Ключові слова:

вища освіта, національні та міжнародні нормативно-правові документи, якісна підготовка майбутнього ІТ-фахівця, формування аксіологічної культури та деонтологічного мислення

Анотація

Проаналізовано дослідження українських і міжнародних нормативно-правових документів щодо визначення особливостей підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Виокремлено визначення теми цінностей як однієї із складових вимог до професійної підготовки. Наголошено на принциповому значенні можливості забезпечити засобами освіти особистого і культурного розвитку. Реалізація такого завдання пов’язана з формуванням аксіологічної культури і деонтологічного мислення. Наведено результати аналізу міжнародних нормативно-правових актів і підтвердження тренду етизації суспільного життя, актуальності сформованості деонтологічного типу мислення під час професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-сфери. Відзначено, що аналіз і використання національних і міжнародних правових актів стосовно формування аксіологічної культури й деонтологічного типу мислення є необхідним під час підготовки фахівців ІТ-галузі. Доведено в процесі дослідження, що якісна професійна підготовка фахівців ІТ-галузі не можлива без сформованої аксіологічної культури та деонтологічного мислення. Групою західних дослідників і практиків ІТ-галузі розкрито, що вивчення людських характеристик необхідне для досягнення успіху в бізнесі, зокрема ІТ-сфері. Відтак аналіз нормативно-правових актів і досліджень практиків ІТ-галузі вказав на перспективність впровадження та розвитку аксіологічної компоненти і деонтологічної складової при підготовці якісного ІТ-фахівця.

Біографія автора

АННА ШЛІХТА, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Derkach T. L., Saprykina M. S. Tvoie maibutnie u sferi informatsiinykh ekhnolohii. [Your future in the field of information technology]. Kyiv: Yuston, 2018. 40 s.

Koval K. O. Rozvytok “soft skills” – u studentiv-odyn z vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia [Development of “soft skills” in students is one of the important factors of employment]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2015. № 2. S. 162–167.

Lebed H. M. Geneza zmistu fakhovoi pidhotovky maibutnikh prohramistiv u politekhnichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy (kinets ХХ – pochatokХХІ) [Genesis of the content of professional training of future programmers in polytechnic educational institutions of Ukraine (late XX – early XXI century)]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01. Kherson; Ternopil, 2018. 271 s.

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini: monohrafiia [National report on the state and prospects of education development in Ukraine: monograph] / pid zah. red. V. H. Kremenia. Kyiv: KONVI PRINT, 2021. 384 s.

Roshcheniuk A. M. Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii do tvorchoi samorealizatsii v adaptatsiinyi period Preparation of future information technology specialists for creative self-realization in the adaptation period]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Rivne, 2019. 22 s.

Skorniakova O. V. Teoretychni osnovy formuvannia konkurentospromozhnosti maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii [Theoretical bases of formation of competitiveness of future specialists in information technology]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: “Pedahohika. Sotsialna robota”. 2016. Vyp. 1 (38). S. 253–257.

Top 10 Soft Skills, Yaki neobkhidno prokachaty IT-spetsialistu. Eastern Peak. URL: https://careers.easternpeak.com/blog/top-soft-skills-for-programmers/

Iakosti ta znannia, yakymy povynen volodity suchasn

yi prohramist. ArmedSoft [Qualities and knowledge that a modern programmer should have. ArmedSoft]. URL: https://armedsoft.com/ua/blog/yakosti-ta-znannya-yakymy-povynen-volodity-suchasnyy-programist

About Digital Skills Global. Digital Skills Global. URL: https://digitalskillsglobal.com/about

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030). Official Journal of the European Union. 2021. C 66/01. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021G0226(01)& rid=5

Digital Education Action Plan (2021–2027). Resetting education and training for the digital age. The European Commission. URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

European Commission. The Digital Competence Framework 2.0. The European Commission’s science and knowledge service. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

European Commission. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. Brussels, 9.3.2021. URL: https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-Decade.pdf

Mtsweni E. S. Hörne T., van der Poll J. A. Soft Skills for Software Project Team Members. International Journal of Computer Theory and Engineering. 2016. № 8 (2). P. 150–155.

Software Engineering Competency Model. Version 1.0 WECOM A Project of the Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society. Piscataway: IEEE, 2014. 168 р. URL: http://www.dahlan.id/files/ebooks/SWECOM.pdf

Stevenson D. H., Starkweather J. A. PM critical competency index: IT execs prefer soft skills. International Journal of Project Management. 2010. Vol. 28. P. 663–671.

Sull D., Turconi S., Sull Ch. Whenі It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk? Management review. July 21, 2020. URL: https://sloanreview.mit.edu/article/when-it-comes-to-culture-does-your-company-walk-the-talk/?fbclid=IwAR2hM0SJMFDwJS2DSg MSgTZMMKUIlx4r1wDVtMmIsISZ7cTyEJYn6lECs3g

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ШЛІХТА, А. . (2023). ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЦІННІСНО-ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ІТ-ФАХІВЦЯ В УКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 193–199. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.25