СУЧАСНИЙ СТАН СФОРМОВАНОСТІ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.28%20

Ключові слова:

експеримент, сформованість, діагностувальна компетентність, майбутні фахівці фізичної підготовки і спорт, констатувальний педагогічний експеримент, критерії, рівні, методи дослідження

Анотація

Представлено результати констатувального етапу педагогічного експерименту щодо сформованості діагностувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту. Охарактеризовано рівні сформованості їх діагностувальної компетентності – низький, достатній, середній і високий. Дослідження проводилося з майбутніми фахівцями фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України. З’ясовано, що на когнітивному і методичному компонентах майбутні фахівців фізичної підготовки і спорту мають низький рівень сформованості. Сформованість ціннісно-мотиваційного компонента показує, що головною цінністю нині, для кожного військовослужбовця є його сімʼя, служіння своїй державі. Обґрунтовано, що є необхідність у формуванні теоретичних знань щодо методів, методичних прийомів, методик, засобів діагностування фізичної підготовленості та готовності військовослужбовців. Відсутні практичні знання щодо навичок і вмінь застосування методів, методичних прийомів, методик оцінювання фізичної підготовленості та готовності військовослужбовців. Сформованість субʼєктного компонента знаходиться на низькому рівні, курсанти, не всі бачать себе в майбутньому офіцерами, субʼєктами діагностувальної діяльності, майбутніми начальниками фізичної підготовки і спорту. Систематизація результатів на констатувальному етапі експерименту засвідчило, що теоретичні та практичні діагностувальні вміння, навички та здатності майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту недостатньо сформовані та потребують упровадження додаткових педагогічних умов для цілеспрямованого формування їх діагностувальної компетентності у ВВНЗ.

Біографія автора

ОЛЕНА ДУБРОВСЬКА, Національний університет оборони України

адʼюнкт

Посилання

Verbytska P. V. Poniatiinyi aparat hromadianskoho vykhovannia osobystosti. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. 2009. Vyp. 43. S. 39–44.

Honcharenko S. U. Pedahohichni doslidzhennia. Metodolohichni porady molodym naukovtsiam. Kyiv; Vinnytsia: DOV «Vinnytsia», 2008. 278 s.

Dubrovska O. M. Vymiriuvannia sformovanosti diahnostuvalnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi pidhotovky i sportu: kryterii ta pokaznyky. Viiskova osvita 2 (46), 2022. S. 70-79. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/70-79

Kyrychenko, O. M., Yahupov, V. V. Criteria and indicators for measuring the formation of diagnostic competence of future officers in the process of professional training. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Redagogical Sciences. 2022. Vol. 2 (109). DOI 10.35433/pedagogy.2(109).2022.133–158

Yahupov V. V., Plokhuta I. S. Diahnostuvalna kompetentnist maibutnikh doktoriv filosofii: poniattia, struktura i zmist. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, X (103), Issue: 265, 2022 May, S. 47–54.

Yahupov V., Zhembrovskyi S. Perspektyvna systema diahnostuvannia fizychnoi pidhotovlenosti viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh syl Ukrainy: teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia. Viiskova osvita: zb. nauk. pr. Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. 2020№ 2 (42). S. 378–392. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/378-392

Yahupov V., Kyrychenko O. Diagnostic competence of future officers – specialists in speaking and sport of the armed forces of Ukraine: concepts, contents and content. Innovative Solutions In Modern Science. 2022. May № 1 (53). DOI: 10.26886/2414-634X.1(53)2022.2

Yahupov V. V., Kyrychenko O. M. Formuvannia diahnostuvalnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u protsesi profesiinoi pidhotovky. Aktualni problemy rozvytku sluzhbovo-prykladnykh, tradytsiinykh i skhidnykh odnoborstv: zb. nauk. prats za mat. KhV mizhnar. konferentsii. Kharkiv, 2021. S. 145–146.

Yahupov V.V. Metodolohichni osnovy kompetentnisnoho pidkhodu do profesiinoi pidhotovky ofitseriv zapasu. Problemy osvity. 2019. №92. S. 239-245.

Yahupov V. V. Teoriia i metodolohiia viiskovo-pedahohichnykh doslidzhen: pidruchnyk. Kyiv: NUOU, 2019. 444 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ДУБРОВСЬКА, О. . (2023). СУЧАСНИЙ СТАН СФОРМОВАНОСТІ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 219–232. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.28