СТРАТЕГІЇ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОЛЕДЖАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.29%20

Ключові слова:

підготовка перекладачів, коледжі, стратегії, освітньо-професійна програма, силабус, предметно-мовне інтегроване навчання

Анотація

Програми підготовки перекладачів вже впроваджені або активно впроваджуються в деяких коледжах на рівні фахового молодшого бакалавра, що зумовлюється потребами сучасного ринку праці. У статті проаналізовано досвід Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, який одним із перших закладів розробив та впровадив освітньо-професійну програму підготовки перекладачів такого рівня.

У статті проаналізовано особливості професійної підготовки перекладачів у коледжах, зокрема, обґрунтовано найефективніші стратегії розробки освітньо-професійної програми та силабусів, визначено ефективні методи професійної підготовки перекладачів. У сучасній літературі зазвичай виділяють три стратегії розробки освітньо-професійної програми та силабусів: пряма стратегія, центральна стратегія та зворотна стратегія. Пряма стратегія передбачає розроблення  змісту освітньо-професійної програми з подальшим акцентом на процес та програмні результати. Центральна стратегія спочатку зосереджується на процесі та методиках викладання, а потім визначає зміст та програмні результати. Відповідно до зворотної стратегії розроблення освітньо-професійної програми починається з  визначення програмних результатів, а згодом змісту та процесу.

Аналіз запропонованих стратегій уможливив висновки, що пряма стратегія є ефективною в ситуаціях, коли викладачі: обмежені у виборі того, що і як викладати; покладаються більше на загальновизнані вимоги. Центральна стратегія не вимагає ретельного аналізу потреб ринку праці; передбачає високий рівень автономії викладача та студентів; може бути корисною для досвідчених викладачів, які здатні контролювати процес, добре ознайомлені з методиками та теоріями навчання. Зворотна стратегія вимагає ретельного аналізу потреб; передбачає чіткі критерії та процедури оцінювання результатів навчання; потребує систематичного зворотного зв'язку для розуміння студентами, наскільки вони наближені до очікуваних результатів.

Аналіз професійної підготовки перекладачів у коледжах, результати опитування викладачів та студентів дав змогу зробити висновок, що найбільш релевантною для розробки освітньо-професійних програм є зворотна стратегія; пряма і зворотна стратегії можуть бути рекомендовані для розробки силабусів освітніх компонентів; для інтенсифікації навчального процесу доцільно застосовувати методику предметно-мовного інтегрованого навчання з обгрунтованим використанням автентичних сценаріїв, завдань та занурення в професійні ситуації.

Біографія автора

ОКСАНА БАБ’ЮК, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

кандидат педагогічних наук

Посилання

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 03 Humanitarni nauky, spetsialnist 035 «Filolohiia». 2019. 19 s.

Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching. Prentice-Hall, 1980. 276 p.

Byram M., Nicols A., Stevens D. Developing intercultural competence Developing Intercultural Competence in Practice. Multilingual Matters. 2001. 296 p.

Clark J. L. Curriculum Renewal in School Foreign Language Learning. Oxford: Oxford University Press. 1987. 264 p.

CLIL in Foreign Language Education: e-textbook for foreign language teachers / Silvia Pokrivčáková et al. 2015. 282 p.

Coyle D. Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 2007. 10:5. P. 543–562.

Coyle D., Hood Ph., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press. 2010. 184 p.

Eurydice Report. Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussels: Eurydice European Unit. 2006.

Lantolf J. P. Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press. 2000. 296 p.

Richards J. C. Curriculum Approaches in Language Teaching: Forward, Central and Backward Design. RELC Journal. 2013. 44 (1). P. 5–33.

Wiggins G., McTighe J. Understanding by Design: A Framework for Effecting Curricular Development and Assessment. Alexandria, VA. Association for Supervision and Curriculum Development. 2005. 2nd ed. 370 p.

Winwood B., Purvis A. How to write learning outcomes. Sheffield Hallam University. 2015. 18 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

БАБ’ЮК, О. . (2024). СТРАТЕГІЇ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОЛЕДЖАХ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 232–238. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.29