НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.10%20

Ключові слова:

підручник для початкової школи, функції підручника, навчальний посібник для молодших школярів, вимоги до навчального посібника, ілюстрування навчального посібника

Анотація

Розкрито сутність та визначено вимоги до розроблення і створення нового виду навчального видання – навчального посібника для учнів 1–2 класів закладів загальної середньої освіти, покликаного замінити чинні підручники з української мови і читання та математики. Вказаний навчальний посібник реалізуватиме функції підручника і робочого зошита. На основі аналізу призначення зазначеного видання як підручника і робочого зошита сформульовано узагальнені вимоги до цього виду навчальної літератури: по-перше, навчальний посібник має відповідати освітній програмі із зазначеного навчального предмета або інтегрованого курсу; по-друге, він повинен розроблятися з урахуванням принципів національної спрямованості, дитиноцентрованості, формування предметних і ключових компетентностей, мотиваційного забезпечення, розвивальної спрямованості; по-третє, має будуватися на українознавчій основі і передбачати поєднання загальнолюдських і національних цінностей; по-четверте, повинен урізноманітнювати діяльність школярів над навчальним матеріалом, зокрема передбачати роботу в парах і групах.

Окреслено вимоги до ілюстрування таких книг: загальні, які стосуються ілюстрування навчальних видань загалом (сюди входять вимоги до зв’язку ілюстративного матеріалу з текстом та іншими структурними компонентами навчального посібника), та спеціальні (охоплюють відповідність наочного ряду навчального посібника віковим особливостям молодших школярів, сукупність гігієнічних вимог до ілюстративного матеріалу навчальних книг для початкової школи, низку художньо-естетичних вимог, а також додаткові рекомендації до використання ілюстративного матеріалу). Вказано на особливості ілюстрування підручників / посібників з окремих навчальних предметів (букварів, навчальних книг з мови і математики).

Біографії авторів

ЯРОСЛАВА КОДЛЮК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

ІВАННА ПОГОНЕЦЬ, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Butnik-Siverskyi B. Pryntsypy iliustruvannia dytiachoi knyzhky [Principles of a children’s book illustrating]. Kyiv: Kultura, 1929. 67 s.

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] / Nats. akad. ped. nauk Ukrainy; hol. red. V. H. Kremen; zast. hol. red. V. I. Luhovyi, O. M. Topuzov; vidp. nauk. sekr. S. O. Sysoieva; redkol.: O. I. Liashenko, S. D. Maksymenko, N. H. Nychkalo ta in. 2-he vyd., dopov. ta pererobl. Kyiv: Yurinkom Inter, 2021. 1144 s.

Kodliuk Ya. P. Teoriia i praktyka pidruchnykotvorennia v pochatkovii osviti [Theory and practice of textbooks creation in primary education]: pidruch. dlia mahistrantiv ta stud. ped. f-tiv. Kyiv: Informatsiino-analitychna ahentsiia “Nash chas”, 2006. 368 s.

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The Concept of the New Ukrainian School]. URL: https://kremvo.ucoz.ua/NYIII/koncepcija_nush.ppt.pdf

Lyst DNU “Instytut modernizatsii zmistu osvity” vid 21.06.2022 № 22.1/10-790 ta Dodatok do noho – Metodychni rekomendatsii [Letter of SSI «Institute of Education Content Modernization» dated 21.06.2022 No. 22.1/10-790 and its Appendix – Methodological recommendations]. URL: https://drive.google.com/file/d/1uBXF_hlp5O0oz13IEKN4ClprtRDSrUEw/view

Pastushenko R. Yakist pidruchnykiv ta navchalnykh posibnykiv dlia «Novoi ukrainskoi shkoly» [The quality of textbooks and study guides for the «New Ukrainian School»]: do slukhan u Komiteti Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan osvity, nauky ta innovatsii 26 travnia 2021 roku. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1403-yakist-pidruchnikiv-ta-navchalnikh-posibnikiv-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoli-do-slukhan-u-komiteti-verkhovnoji-radi-ukrajini-z-pitan-osviti-nauki-ta-innovatsij-26-travnya-2021-roku

Pohonets I. V. Pedahohichni osnovy iliustruvannia pidruchnykiv dlia pochatkovykh shkil Ukrainy (druha polovyna XXI stolittia) [Pedagogical fundamentals of illustrating of textbooks for primary schools of Ukraine (second half of the 20th century)]: dys… kand. ped. nauk: 13.00.01. Ternopil, 2021. 425 c.

Polityka shchodo pidruchnykiv: yakist pidruchnykiv ta posibnykiv Novoi ukrainskoi shkoly [Policy on textbooks: the quality of textbooks and study guides of the New Ukrainian School]: zvit Derzhavnoi sluzhby yakosti osvity Ukrainy. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/838/83846/Zvit-YAkist-pidruchnikiv-05-25-1.pdf

Savchenko O. Ya. Bez yakisnoho pidruchnyka yakisna shkilna osvita nemozhlyva. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats / redkol. Kyiv: Kompiuter u shkoli ta simi, 1999. S. 3–6.

Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity: 1–2 ta 3–4 klasy [Typical educational programs for general secondary education institutions: 1–2 and 3–4 grades]. Kyiv: Svitoch, 2019. 336 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

КОДЛЮК, Я. ., & ПОГОНЕЦЬ, І. . (2024). НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 77–84. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.10