МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.11%20

Ключові слова:

підручник для початкової школи, мотивація учіння молодших школярів, мотиваційна функція підручника, мотиваційний компонент підручника, емоціогенність змісту навчального матеріалу, цікавий пізнавальний матеріал

Анотація

Проаналізовано мотиваційний компонент підручників з математики для учнів 2–4 класів початку ХХІ ст., автором яких є дослідник, методист М. Богданович. Вказано, що цими навчальними книгами як альтернативними у зазначений період користувалося найбільше вчителів початкових класів України. Аналіз здійснено за розробленою нами методикою дослідження мотиваційного компонента підручників, адресованих молодшим школярам, яка охоплює такі складники: емоціогенність змісту навчального матеріалу; способи його дидактичної організації; дизайн навчальної книги. Розкрито шляхи реалізації мотиваційної функції підручників з математики початку ХХІ ст. для початкової школи за першим складником як найбільш продуктивним, що дає загальне уявлення про мотиваційний компонент підручника. Зокрема проаналізовано навчальні книги з математики початку ХХІ ст. за критерієм  «відбір інформації з урахуванням пізнавальних інтересів учнів», який деталізується у відповідних індикаторах. Встановлено позитивні характеристики цих навчальних книг (наявність у сюжетах задач дійових осіб, речей та діяльності, які є цінними і близькими до чуттєвого досвіду дітей, цікавих завдань та задач з казковими сюжетами тощо), а також зазначено недоліки (недостатня кількість цих завдань, елементів гумору, історичних відомостей, рубрик-«цікавинок» та ін.). На підставі отриманих результатів сформульовано науково-методичні рекомендації стосовно посилення мотиваційного компонента підручників з математики, адресованих молодшим школярам.

Біографія автора

НАТАЛЯ ХРЕБТОВА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

Bohdanovych M. V. Matematyka [Mathematics]: pidruchnyk dlia 2 klasu. Kyiv: Osvita, 2002. 160 s.

Bohdanovych M. V. Matematyka [Mathematics]: pidruchnyk dlia 3 klasu. Kyiv: Osvita, 2003. 160 s.

Bohdanovych M. V. Matematyka [Mathematics]: pidruchnyk dlia 4 klasu. Kyiv: Osvita, 2004. 159 s.

Kodliuk Ya. Innovatsii u zmisti pidruchnykiv dlia pochatkovoi shkoly [Innovations in the content of textbooks for primary school]. Pochatkova shkola. 2017. No. 12. S. 42–46.

Kodliuk Ya. Subiektnist molodshoho shkoliara v navchalnii diialnosti [Subjectivity of a junior high school student in educational activities]. Pochatkova shkola. 2013. No. 1. S. 6–9.

Kodliuk Ya. P. Kliuchovi kompetentnosti u zmisti pidruchnykiv dlia pochatkovoi shkoly [Key competences in the content of textbooks for primary school]. Problemy suchasnoho pidruchnyka. 2016. Vyp. 17. S. 182–191.

Kodliuk Ya. P. Yakisni kharakterystyky suchasnoi pochatkovoi osvity [Qualitative characteristics of modern primary education]. Molodyi vchenyi. 2017. No. 11 (51). S. 334–338.

Metodychni rekomendatsii potentsiinym avtoram shchodo pidhotovky pidruchnykiv dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Methodological recommendations for potential authors regarding the preparation of textbooks for the 1st grade of general secondary education institutions]: dodatok do lysta MON Ukrainy vid 11.01.2018. No 1/11-402. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZbyGue9XfwLWQRAq5XKpy5NFtJVzGu6S/view

Pokydanov H. O. Informatsiia dlia rozdumiv… Abo dlia dii? [Information for reflection... Or for action?] Zavuch. 2001. No 28 (106). S. 13.

Pro zatverdzhennia Instruktyvno-metodychnykh materialiv dlia provedennia ekspertamy ekspertyz elektronnykh versii proektiv pidruchnykiv [On the approval of instructional and methodological materials for conducting expert examinations of electronic versions of textbook projects]: nakaz MON Ukrainy vid 31.10.2018 r. No 1183. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bd/c11/8e3/5bdc118e32ea9452929709.pdf

Khrebtova N. R. Motyvatsiinyi komponent u zmisti pidruchnykiv dlia pochatkovoi shkoly [Motivational component in the content of textbooks for primary school]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.09. Ternopil, 2011. 316 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ХРЕБТОВА, Н. . (2023). МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 84–93. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.11