STEM-ОСВІТА У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.30

Ключові слова:

фізична культура, фізичне виховання, освіта, STEM

Анотація

Розкрито поняття, принципи STEM-освіти, описано вимоги до STEM-проєктів і STEM-уроків загалом та у фізичній культурі зокрема. Наводяться приклади реалізації STEM-технологій у фізичному виховання учнів закладів загальної середньої освіти. Окреме місце відводиться інформаційним та комп’ютерним технологіям у реалізації STEM-освіти за напрямком «Фізична культура». Визначено, що STEM-освіта є інноваційним підходом у розвитку української школи, яка забезпечує підтримку сучасної освіти в країні та сприяє підвищенню рівня сформованості дослідницьких умінь школярів. Формування дослідницьких умінь у школярів з фізичної культури в умовах SТЕМ-освіти є системою цілеспрямованої роботи з проєктування, моделювання та конструювання. Модель (проєкт) повинна складатися з взаємопов’язаних модулів: цільовий (представлений соціальним замовленням сучасного суспільства і підходами, принципами, завданнями, що забезпечують досягнення поставленої мети); змістовний (розкривається спеціально розробленою додатковою освітньою програмою); організаційно-діяльнісний (характеризується комплексом методів, форм і засобів, необхідних для ефективного формування дослідницьких умінь у школярів); оціночно-результативний. Акцентовано увагу на тому, що структура здобутих через елементи STEM-освіти умінь школярів з фізичної культури складається з чотирьох груп: організаційні (вміння з теоретичного компонента фізичної культури, що дозволяють планувати та ефективно організовувати дослідницьку роботу); пошукові (уміння, які дають змогу знаходити проблему дослідження з фізичного виховання і спорту та підбирати адекватні для її вирішення методи наукового дослідження); інформаційні (вміння, що передбачають роботу з науковими і загальнодоступними літературними джерелами, сучасними технічними засобами отримання інформації); оціночні (вміння, що дозволяють адекватно оцінювати власні й інших учасників освітнього процесу роботи).

Біографії авторів

АНДРІЙ ОГНИСТИЙ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

КАТЕРИНА ОГНИСТА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

РОМАН ВЛАСЮК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

магістр

Посилання

American Association for the Advancement of Science (AAAS). Benchmarks for science literacy: A Project 2061 report. New York: Oxford University Press, 1993. URL: http://www.sciepub.com/ reference/202199

Ashby M. Higher Education: Science, Technology, Engineering, and Mathematics trends and the role of federal programs (Testimony before the committee on education and the workforce, House of Representatives). Washington, D. C.: United States Government Accountability Offjce, 2006. Р. 1–12.

Roco M., Bainbridge W., Tonn B., Whitesides G. Converging Knowledge, Technology and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies. URL: http://www.wtec.org/NBIC2-Report

Donnelly J. E., Lambourne K. Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52, 2011. S. 36–42.

Dotsenko S. A. STEM-education as a means of development of creative abilities of students. Actual problems of globalization: collection of scientific articles. 2016. P. 218–224.

Erwin, H. E. Full STEAM ahead in physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 88 (1), 3–4. 2017.

Grabowski H. Teoria Fizycznej edukacji. Warsazawa, 1997. 144 s.

Honey M., Pearson G., Schweingruber H. STEM integration in K- 12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Nation Academy of Science. 2014. P. 1–13.

Meinel K. Motorycznosc Lubzka. SiT. Warsazawa, 1967. 370 s.

Minister Bruton launches the Report of the STEM Education Review Group. URL: www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-11-24.html H2 Learning, www.h2.ie

National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) Program Strategic Plan. URL: https://www.manufacturingusa.com/resources/national-network-manufacturing-innovation-nnmi-program-strategic-plan

Perspective. Deliverable 2: Knowledge Policies and Politics and the NBIC Field. European Commission FP6 project, 2009. URL: http://www.convergingtechnologies.org

Physical Education and Sport at School in Europe: Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 76 p.

Rifkin J. The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave MacMilan, 2011. 270 p.

Rodger W. Bybee. What Is STEM Education? Science. 2010. Vol. 329 (5995). P. 996.

Sanders Mark E. STEM, STEM Education, STEMmania. The technology teacher. 2009. P. 20–26.

Science, Technology, Engineering and Math: Education for Global Leadership. URL: http://www.ed.gov/stem

STEM Education Consultation Report 2017. URL: https://www.education.ie/en/The-Education-System/STEM-Education-Policy/stem-education-consultation-report-2017.pdf.

STEM Education in the Irish School System Report. URL: https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-Education-in-the-Irish-School-System.pdf

Taneja C. The psychology of excessive cellular phone use. Delhi Psychiatry J. 2014.№ 17. P. 448–451.

Tarnoff John. STEM to STEAM. Recognizing the Value of Creative Skills in the Competitive. URL: http://www. huffingtonpost.com/john-tarnoff/stem-to-steam-recognizing_b_756519.html

Tofel-Grehl C., Callahan C. M. STEM School Discourse Patterns. Journal of STEM education. 2017. (2). P. 35-41.

Wajciechowski, M., Hemphill, M. A. STEM and physical education: Making connections for our students, building strength for our profession. Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators. 32(6). 2019. P. 43–45.

Shuttle Time Mobile Application. URL: https://shuttletime.bwfbadminton.com/shuttle-time-app

Ambasadori Digitali. URL: https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ОГНИСТИЙ, А. ., ОГНИСТА, К. ., & ВЛАСЮК, Р. . (2024). STEM-ОСВІТА У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УЧНІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 239–249. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.30