ЗАСТОСУВАННЯ QR-ГЕНЕРАТОРА ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.32%20

Ключові слова:

трудове навчання, технологічна освіта, інноваційні засоби навчання, QR-генератор

Анотація

Охарактеризовано особливості реалізації навчально-виховного процесу в закладах середньої і вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Вказано на необхідність адаптації навчального контенту до сучасних реалій. Обґрунтовано актуальність використання інноваційних засобів навчання майбутніх фахівців технологічної освіти, а також учнів середньої школи на уроках трудового навчання (технології). Окреслено потенційні можливості QR-генератора як інноваційного засобу навчальної діяльності учасників навчального процесу закладів середньої і вищої освіти. Визначено методичні аспекти його застосування у процесі створення V-картки вчителя (викладача), а також проєктної діяльності майбутніх фахівців технологічної освіти. Проведено експериментальне дослідження ефективності застосування QR-генератора в навчальному процесі закладів середньої і вищої освіти. Обґрунтовано висновки з проведеного дослідження: застосування генератора QR-коду у навчальній технологічній діяльності підвищує інтерес учнів і студентів до засвоєння навчального матеріалу. Це дозволить підвищити рівень престижу навчальних предметів трудового навчання і технологій в закладах середньої освіти, а також сприятиме зростанню ефективності навчального процесу, оволодіння стратегією проєктної діяльності, самостійному вибору режиму навчальної діяльності, організаційних форм і методів навчання. Запропоновано варіант заміни ілюстративно-пояснювальних методів навчання широким спектром різних видів навчальної діяльності, орієнтованих на активне використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як інструментів пізнання і самопізнання, інструментів дослідження, конструювання, вимірювання і формалізації знань.

Біографії авторів

ГАЛИНА ГАВРИЩАК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ВІКТОР СОПІГА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

АНДРІЙ УРУСЬКИЙ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

Vyshcha osvita Ukrainy. [Ukraine Higher education]. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3442

Derzhavnyi standart zahalnoi serednoi osvity: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.11.2000 r. № 1717 [State standard of general secondary education: approved. by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 16. № 1717]. Osvita Ukrainy. 2000. S. 117–118.

Havryshchak H. R. Innovatsiini hrafichni tekhnolohii zasobamy prohramnykh seredovyshch. Aktualni problemy ta perspektyvy tekhnolohichnoi i profesiinoi osvity: materialy VI-i Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Innovative graphic technologies by means of software environments. Actual problems and prospects of technological and professional education: materials of the 6th All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference] (m. Ternopil, 24–25 travnia 2021 r.). Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka, 2021. S. 16–17. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21948

Havryshchak H. R., Uruskyi A. V. Formuvannia hrafichnoi kompetentnosti zdobuvachiv vyshchoi osvity zasobamy kompiuterno-oriientovanykh tekhnolohii. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. [Formation of graphic competence of students of higher education by means of computer-oriented technologies. Scientific notes of the V. Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University] Serііа. Pedahohika. Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka 2021. № 1. S. 6–13. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19351

Kovalchuk V., Olshanskyi L. Profesiina pidhotovka na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu. Molod i rynok. [Professional training on the basis of the competence approach. Youth and the market]. 2021. № 11–12. S. 6–10.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: library of educational policy] / za zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv: K.I.S., 2018. 112 s.

Lokshyna O. I. Stanovlennia «kompetentnisnoi» idei v yevropeiskii osviti: materialy / Realizatsiia yevropeiskoho dosvidu kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli Ukrainy. [Formation of the "competence" idea in European education: materials / Implementation of the European experience of the competence approach in higher education of Ukraine]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2019. S. 21–30.

Sokotov Yu., Soroka T., Uruskyi A., Havryshchak H.R. Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh uchyteliv tekhnolohii zasobamy prohramy PRO 100. [Peculiarities of training future technology teachers using the PRO 100 program]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. 2021. Vyp. 2 (24). S. 133–144. URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/244221

Uruskyi A. V., Havryshchak H. R. Dyferentsiatsiia zavdan pry formuvanni hrafichnoi kompetentnosti zdobuvachiv vyshchoi osvity kompiuterno-oriientovanymy zasobamy navchannia. Osvitolohichnyi dyskurs: naukove elektronne fakhove vydannia. [Differentiation of tasks in the formation of graphic competence of students of higher education with computer-oriented teaching aids]. Kyiv, 2022. № 1 (36). S. 141–160. DOI https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.18

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

ГАВРИЩАК, Г. ., СОПІГА, В. ., & УРУСЬКИЙ, А. . (2023). ЗАСТОСУВАННЯ QR-ГЕНЕРАТОРА ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 256–264. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.32