РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Olena Lavrentieva

Анотація


Відзначено доцільність формування і розвитку методологічної культури майбутнього вчителя з огляду на сучасну соціокультурну ситуацію, рівень розвитку науки й потреби педагогічної практики. Проаналізовано наявну систему методологічної підготовки, її здобутки та недоліки. Визначено дисфункції методологічної культури майбутніх учителів та три рівні суперечностей у досліджуваній науковій проблемі. Представлено концепцію та методичну систему розвитку методологічної культури майбутніх учителів, в основу якої покладено закономірності, загальні й специфічні принципи, а також провідні методологічні підходи. Подано рекомендації щодо подальшого розвитку системи професійної освіти з огляду на необхідність посилення методологічної і світоглядної підготовки майбутніх фахівців.


Ключові слова


методологічна культура; майбутній вчитель; система професійної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Zyazyun I. A. Pedahohichna maysternist' : monohrafiya [Pedagogical skills], Kyiv, Vyshcha shkola, 2004. 422 p.

Tabachek I. Suchasnyy vchytel': ideya ta ideal [Current teacher: the idea and ideal], Nova paradyhma, Kyiv, 2004. Vol. 38, pp. 96–104.

Savchyn M. Metodolohemy psykholohiyi : monohrafiya [Metodolohemy psychology], Kyiv, Akademvydav, 2013. 224 p.

Lavrent'yeva O. O. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku metodolohichnoyi kul'tury maybutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Theoretical and methodological foundations for of methodological culture of future teachers of natural sciences in the training], avtoref. dys. d-ra ped. nauk : 13.00.04, Kyiv, 2015. 40 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: монографія / І. А. Зязюн. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

Табачек І. Сучасний вчитель: ідея та ідеал / І. Табачек // Нова парадигма. – К., 2004. – Вип. 38. – С. 96–104.

Савчин М. Методологеми психології: монографія / М. Савчин. – К.: Академвидав, 2013. – 224 с.

Лаврентьєва О. О. Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. О. Лаврентьєва. – К., 2015. – 40 с.

Copyright (c) 2016 Olena Lavrentieva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.