КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Andriy Tsina

Анотація


Розглядаються шляхи використання нових педагогічних ідей, технологій, які є більш ефективними для сучасних освітніх галузей. Аналізуються шляхи інноваційного оновлення освітньої діяльності. Процес проектування нових педагогічних технологій обґрунтовується на рівнях усієї освітньої системи країни, певної освітньої галузі, окремої навчальної дисципліни, освітнього регіону, навчального закладу, методичного об’єднання педагогів або окремих педагогів (авторські технології). Базові складові педагогічної інноватики розглядаються з позицій оновлення сучасного змісту освітніх галузей, його спрямування на забезпечення умов реалізації діяльнісного, компетентнісного і особистісно орієнтованого підходів в освіті. Відзначається, що метою планування та введення інноваційних педагогічних технологій є їхнє обґрунтування від рівня концептуальних засад розвитку особистості студентів до рівня використання існуючих педагогічних технологій в межах цих концептуальних засад, тобто на рівні формального опису освітнього процесу


Ключові слова


освіта; інновації; педагогічні технології; концептуальні підходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyj standart bazovoyii povnoyi zagalnoyi serednoyi osvity, [State standard of basic and secondary education], [Elektronnyj resurs], Rezhym dostupu: http: // zakon2/rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Innovacijni pedagogichni tehnologiyi u trudovomu navchanni [Innovative educational technology in teaching labor]: navchalno-metodychnyj posibnyk, Ternopil–Uman, TNPU, 2007. 208 p.

Kobernyk O.M. Koncepciya tehnologichnoyi osvity uchniv zagalnoosvitnix navchalnyh zakladiv Ukrayiny, [The concept of technological education students of secondary schools Ukraine], Trudova pidgotovka v zakladax osvity, 2010. Vol. 6. – P. 3–11.

Navchalna programa z trudovogo navchannya dlya zagalnoosvitnih navchalnyh zakladiv: 5–9 klasy, [The curriculum of labor education for secondary schools : Grades 5-9] [Elektronnyj resurs], Rezhym dostupu: http: //www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088.

Navchalna programa: Tehnologiyi. 10–11 klasy, [Curriculum: Technology. 10-11], Riven standartu, akademichnyj riven. Variaty`vni moduli, Kamyanecz-Podilskyj, Aksioma, 2010. 140 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon2/rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навчально-метод. посібник / за заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. – Тернопіль–Умань: ТНПУ, 2007. – 208 с.

Коберник О. М. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України / О. М. Коберник, В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 6. – С. 3–11.

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів: 5–9 класи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary education / educational_programs /1349869088.

Навчальна програма: Технології. 10–11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 140 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Andriy Tsina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.