ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Hanna Tkachuk

Анотація


Обґрунтовано проблему розвитку готовності до професійної діяльності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Визначено актуальність розвитку готовності викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ до особистісно зорієнтованої професійної взаємодії з учнями та виокремлено педагогічні умови, що термінують цей процес. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми трактування понять «готовність» та «готовність до професійної (педагогічної) діяльності». Розкрито особливості цього виду діяльності. Визначено, що в сучасній науці явище готовності до професійної діяльності досліджується на особистісному, функціональному та особистісно-діяльнісному рівнях. Запропоновано узагальнене трактування поняття «готовність до професійної (педагогічної) діяльності» в контексті особистісно зорієнтованої взаємодії учасників навчального процесу ПТНЗ.


Ключові слова


готовність; готовність до діяльності; готовність до професійної (педагогічної) діяльності; особистісно зорієнтовані педагогічні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalin V.I. Paradigmy obrazovanija v sovremennoj mirovoj pedagogicheskoj praktike [Paradigms of education in the modern world teaching practice]. ІІ Mіzhnarodna naukova konferencіja: Socіal'no-gumanіtarnі vektori pedagogіki vishhoї shkoli, m. Harkіv, HDADM, 15-16 kvіtnja 2010, zbіrnik materіalіv, Harkіv, HDADM, 2010. pp. 44–46.

Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku [National Strategy for Development of Education in Ukraine until 2021]. [Elektronnyy resurs], rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Encyklopediya osvity [Encyclopedia of education]. Pod. red. V. Kremen, Kyiv, Jurinkom Inter, 2008. 1040 p.

Slovnyk ukrayins'koyi movy [Ukrainian dictionary]. v 11 tt., za red. I. K. Bilodida, Kyiv, Naukova dumka, 1971, T. 2, p.547.

Schapar V. Psyhologichnyj tlumachnyj slovnyk [Psychological Dictionary]. Harkiv, Prapor, 2004. 640 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Калин В. И. Парадигмы образования в современной мировой педагогической практике / В. И. Калин / ІІ Міжнародна наукова конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХДАДМ, 15–16 квітня 2010: збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2010. – С. 44–46.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Енциклопедія освіти /гол. ред. В. Кремень. – К.: Юрішком Інтер, 2008. –1040 с.

Словник української мови: в 11 тт.; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1971. – Т. 2.– 547 с.

Шапар В. Психологічний тлумачний словник / В. Шапар. –Харків., Прапор, 2004. – 640 с.

Copyright (c) 2016 Hanna Tkachuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.