НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ТЕХНІЧНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

Vladyslav Boyko

Анотація


Акцентується увага на проблемі формування професійного самовизначення в абітурієнтів, зокрема, свідомого вибору інженерно-технічної спеціальності та важливості профільної підготовки старшокласників за спеціалізацією «Технічна та комп’ютерна графіка» у профільних класах інженерно-технічного спрямування. Розкрита структура і зміст навчальної програми «Технічна та комп’ютерна графіка» даного технологічного профілю та педагогічні умови для її практичної реалізації.


Ключові слова


профільна освіта; інженерно-технічне спрямування; навчальна програма; технічна та комп’ютерна графіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Havrylov M., Farina Ya. Samovyznachennya maybutnikh fakhivtsiv v umovakh suspil'stva perekhidnoho typu [Self future professionals in a society in transition] Moskow, Havrylov, Visnyk Luhans'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsiolohichni nauky, 2012. Vol 23, pp. 193–205. [elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluc_2012_23_17.

Holovnya V. Analiz vplyvu hrafichnoyi pidhotovky na formuvannya konstruktors'ko-tenolohichnykh zdibnostey maybutnikh inzhenerno-tenichnykh fakhivtsiv [Analysis of the impact of training on graphic design and tenolohichnyh forming ability of future engineering professionals]. Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya # 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy. Vol. 39: zbirnyk naukovykh prats', Kyiv, 2013, pp. 33–35.

Kontseptsiya profil'noho navchannya v starshiy shkoli [The concept of specialized education in high school] nakaz MON Ukrayiny №1456 vid 21.10.2013 roku. [elektronnyy resurs], Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/ 37784/.

Pedahohycheskyy potentsyal vuzov sehodnya: tendentsyy yzmenenyy («kruhlыy stol») [Pedagogical potential of universities today: the trend changes («round table»)]. A. E. Krukhmalev, N. E. Pokrovskyy, E. H. Puhacheva, Y. B. Nazarova. Sotsyolohycheskye yssledovanyya, 2005, Vol 5, pp. 138–144.

Pryhodiy M. Aktual'ni pytannya zaprovadzhennya profil'noho navchannya v zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladakh [Current issues of introduction of profile education in schools]. Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 2013. Vol. 108.2. [elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_ 108 _3.

Rudenko O. Metodolohiya formuvannya stratehiyi innovatsiynoho rozvytku v systemi vyshchoyi osvity [The methodology of forming a strategy of innovative development in higher education]. Intehratsiya v yevropeys'kyy osvitniy prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy, monohrafiya, za zah. red. F. H. Vashchuka. – Uzhhorod: ZakDU, 2011. – 560 p.

Tsyna A. Zmist tekhnolohichnoyi osvity v umovakh profil'noyi shkoly [Contents of technological education in specialized schools]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 2010, Vol 1, pp. 21–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гаврилов М. Самовизначення майбутніх фахівців в умовах суспільства перехідного типу / М. Гаврилов, Я. Фаріна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2012. – № 23. – С. 193–205. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluc_2012_23_17.

Головня В. Аналіз впливу графічної підготовки на формування конструкторсько-технологічних здібностей майбутніх інженерно-технічних фахівців / В. Головня // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 39: збірник наукових праць. – К.: 2013. – С. 33–35.

Концепція профільного навчання в старшій школі: наказ МОН України №1456 від 21.10.2013 року. [електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/ Ser_osv/ 37784/.

Педагогический потенциал вузов сегодня: тенденции изменений («круглый стол») / А. Е. Крухмалев, Н. Е. Покровский, Е. Г. Пугачева, И. Б. Назарова и др. // Социологические исследования. – 2005. – № 5. – С. 138–144.

Пригодій М. Актуальні питання запровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / М. Пригодій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_ 108 _3.

Руденко О. Методологія формування стратегії інноваційного розвитку в системі вищої освіти // Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 560 с.

Цина А. Зміст технологічної освіти в умовах профільної школи / А. Цина // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. № 1. – С.2–23.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Vladyslav Boyko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.