ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНО ЗОРІЄНТОВАНОГО МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ

Gadiella Galambosh

Анотація


Обґрунтовано актуальність проблеми виховання патріотизму молодого покоління в сучасних умовах. Розглянуто сутність понять «патріотизм» та «патріотичне виховання». Проаналізовано Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Приділено увагу виховному впливу українських народних промислів у формуванні патріотично зорієнтованого молодого покоління. Подано досвід роботи факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.


Ключові слова


патріотизм; патріотичне виховання; молодь; народні промисли

Повний текст:

PDF

Посилання


HoncharenkoS. Ukrayins'kyy pedahohichnyy slovnyk, [Ukrainian Pedagogical Dictionary], Kyiv, Lybid', 1997. 376 p.

Konventsiya pro okhoronu nematerial'noyi kul'turnoyi spadshchyny, [Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage], Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_d69/page

Kontseptsiya natsional'no-patriotychnoho vykhovannya ditey ta molodi, [The concept of national- patriotic education of children and youth], nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 16.06.2015 r. № 641, Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/ naczionalno-patriotichne-vixovannya

Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy, [New Dictionary of Ukrainian language], Kyiv, Vydavnytstvo AKONIT, 2004. Part. 2 K-P, 936 p.

Pro stratehiyu natsional'no-patriotychnoho vykhovannya ditey ta molodi na 2016-2020 roky, [On the strategy of national-patriotic education of children and youth in 2016-2020 years], Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 13.10.2015 r. Vol. 580/2015, Elektronnyy resurs: Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/580/2015

Tytarenko V.P. Narodni promysly Ukrayiny, [Folk Ukraine], Poltava, Poltavs'kyy literator, 2011. 524 p.

Tytarenko V. Ukrayins'ki narodni remesla v khudozhn'o-estetychniy pidhotovtsi maybutnikh vchyteliv trudovoho navchannya, [Ukrainian folk crafts in artistic and aesthetic training of future teachers of labor studies], Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2010/ 2010_3_30.pdf

Tyshchuk Ye. Patriotyzmyakperepustka v maybutnye, [Patriotism as a ticket to the future], 2010. Vol. 3. P. 36-37.

Ushyns'kyy K.D. Pro narodnist' u hromads'komu vykhovanni, [On the nation in public education], Vybrani pedahohichni tvory: u 2 t., Kyiv, 1983. Part. 1: Teoretychni problem pedahohiky. P. 43-103.

Shynkaruk V.I. Filosofs'kyy entsyklopedychnyy slovnyk, [Encyclopedic Dictionary of Philosophy], Kyiv, Abrys, 2002. 742 p.

Shorobura I.M. Osoblyvosti hromadyans'koho vykhovannya studentiv, [Features civic education students], Elektronnyy resurs, Pedahohichnyy dyskurs, 2013. Vol.14, P. 465-469. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_ 2013_14_99.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини від 06.03.2008 № 132-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_d69/page.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/ naczionalno-patriotichne-vixovannya.

Новий тлумачний словник української мови: у трьох томах / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: АКОНІТ, 2004. – Т. 2. К–П. – 936 с.

Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки: указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/580/2015.

Титаренко В. П. Народні промисли України / В. П. Титаренко. – Полтава: Полтавський літератор, 2011. – 524 с.

Титаренко В. П. Українські народні ремесла в художньо-естетичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання. / В. П. Титаренко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2010/ 2010_3_30.pdf.

Тищук Є. Патріотизм як перепустка в майбутнє / Є. Тищук // Віче. – 2010. – № 3. – С. 36 - 37.

Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: у 2 т. / К. Д. Ушинський. – К., 1983. – Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки. – С. 43–103.

Філософський енциклопедичний словник / Ред. кол.: В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов; наук. ред.: Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Шоробура І. М. Особливості громадянського виховання студентів / І. М. Шоробура // Педагогічний дискурс. – 2013. Вип.14. – С. 465–469. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_2013_14_99.pdf.

Copyright (c) 2016 Gadiella Galambosh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.