СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Oleksiy Torubara, Yevhen Kleyno

Анотація


Розкрито специфіку застосування персонального комп’ютера в організації навчальної діяльності у позашкільних закладах. Окреслено можливості вдосконалення застосування мультимедійних засобів. Розглянуто чинники покращення засобів засвоєння нового навчального матеріалу, що спрямовують вихованців на більш глибше його вивчення. З’ясовано проблему впровадження і використання навчальних програмних продуктів у процесі організації навчальної роботи в позашкільних закладах. 


Ключові слова


персональний комп’ютер; інформаційно-комунікативні технології; програмні засоби; позашкільна освіта; мультимедійні технології; інтерактив

Повний текст:

PDF

Посилання


Artem’yeva O. O. Prohramy z pozashkil'noyi osvity. Doslidnyts'ko-eksperymental'nyy napryam. Osnovy naukovo-doslidnyts'koyi diyal'nosti [Program of school education. Research and experimental direction. Basics of research activities]. Kyiv, 2013, 43 p.

Borysov V. V., Vil'sh I., Baturin S. Zmist informatsiynoyi kul'tury vchytelya [The content of information culture of teachers]. Humanizatsiya navchal'no-vykhovnoho protsesu, zb. nauk. pr. 2011, Vol. LIV, pp. 20–27.

Zaychenko I. V. Pedahohika [Pedagogy], navch. posibnyk dlya stud. vyshch. ped. navch. zakladiv. Kyiv, Osvita Ukrayiny, 2006, 528 p.

Wilsz J. Umieejetnosci potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania sie z uczniami [w:] / J Wilsz. – Techika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problem edukacji informatycznej, t. IX, red. W. Walat. Rzeszow, 2008, – 189 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артем’єва О. О. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Основи науково-дослідницької діяльності / О. О. Артем’єва, Г. А. Литвинчова, С. О. Лихота. – К., 2013. – 43 с.

Борисов В. В. Зміст інформаційної культури вчителя / В. В. Борисов, І. Г. Вільш, С. А. Батурін // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. – 2011. – № LIV. – С. 20–27.

Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів. / І. В. Зайченко. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с.

Wilsz J. Umieejetnosci potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania sie z uczniami [w:] / J Wilsz. – Techika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problem edukacji informatycznej, t. IX, red. W. Walat. Rzeszow, 2008.-  189 p.

Copyright (c) 2016 Oleksiy Torubara, Yevhen Kleyno

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.