ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Tetyana Bondarenko, Olha Аgeeva

Анотація


Запропоновано технологію використання хмарних сервісів пошукової системи Google для побудови системи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх робітників залізничного профілю. Вказано, що ця система забезпечує комплексну підтримку системи моніторингу від створення відповідних форм і зберігання результатів у хмарному сховищі даних до обробки результатів моніторингу і менеджменту системи тестування на основі використання сервісу Google-Календар. Розглянуто можливість використання концепції BYOD для тестування навчальних досягнень учнів. Наведено переваги запропонованого підходу до моніторингу якості професійної підготовки майбутніх робітників залізничного профілю. Відзначено, що використання хмарних сервісів пошукової системи Google розширює межі дослідження у просторі і часі, робить процедуру моніторингу більш гнучкою і систематичною.


Ключові слова


моніторинг якості; комп’ютерне тестування; професійна підготовка; менеджмент системи моніторингу; хмарні сервіси

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyk O. O. Informatsiyna tekhnolohiya monitorynhu yakosti zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv [Information technology monitoring the quality of secondary schools], avtoref., diss., kand., tekhn., nauk, Cherkassy, 2009. 19 p.

Bondarenko T., Ahyeyeva O. Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh kvalifikovanykh robitnykiv zaliznychnoho profilyu [The features of professional training of future skilled workers of rail profile]. Profesiyno-tekhnichna osvita, 2016, Vol. 1, pp. 14–17.

Bondarenko T., Ahyeyeva O., Kozhevnikov H. Systema vizual'noho monitorynhu yakosti provedennya zanyat' [System of visual monitoring quality of lessons]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity. Zbirnyk naukovykh prats', 2015, Vol. 47, pp. 103–109.

Halitsyn V. K. Systemy monitorynhu: monohrafiya [The monitoring systems], Kiev, KNEU, 2000. 231 p.

Prykhod'ko V. M. Monitorynh yakosti osvity i vykhovnoyi diyal'nosti navchal'noho zakladu. Navchal'no-metodychnyy posibnyk dlya vchytelya [Monitoring of the quality of education and educational activities of the institution. Textbook for teachers], Kharkiv, Vyd. hrupa «Osnova», «Triada+», 2007. 144 p.

Seidametova Z., Ablyalimova E., Medzhitova L., Seitvelieva S., Temnenko V. Oblachnye tekhnologii i obrazovanie [Cloud technology and education], Simferopol', «DIAIPI», 2012. 204 p.

Evans D. What is BYOD and why is it important? / Tech Radar. The home of technology. – Available at : http://www.techradar.com/news/computing/what-is-byod-and-why-is-it-important--1175088

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білик О. О. Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / О. О. Білик. – Черкаси, 2009. – 19 с.

Бондаренко Т. Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників залізничного профілю / Т. Бондаренко, О. Агєєва // Професійно-технічна освіта. – Київ, 2016. – № 1. – С. 14–17.

Бондаренко Т. Система візуального моніторингу якості проведення занять / Т. Бондаренко, О. Агєєва, Г. Кожевніков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – Харків, 2015. – № 47. – С. 103–109.
Галіцин В. К. Системи моніторингу: монографія / В. К. Галіцин. – К.: КНЕУ, 2000. – 231 с.

Приходько В.М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. Навчально-методичний посібник для вчителя / В. М. Приходько. – Х.: Вид.група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 144 с.

Сейдаметова З С. Облачные технологии и образование / З. С. Сейдаметова, Э. И. Аблялимова, Л. М. Меджитова, С. Н. Сейтвелиева, В. А. Темненко. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 204 с.

Evans D. What is BYOD and why is it important? / TechRadar. The home of technology. – Available at: http://www.techradar.com/news/computing/what-is-byod-and-why-is-it-important--1175088

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models.

Copyright (c) 2016 Tetyana Bondarenko, Olha Аgeeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.