ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Vyacheslav Borysov

Анотація


Показано, що в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору очевидним є запит на широкий професіоналізм вчителя, здатного працювати в різних освітніх системах. Обґрунтовано, що основним механізмом удосконалення системи підготовки майбутніх учителів технологій є активізація навчальної діяльності суб’єкта професійної підготовки, формування у нього прагнення до самостійного вибору мети, вміння брати відповідальність вищих навчальних закладів за особистісний вибір та його наслідки. Наведено погляди науковців і педагогів на розвиток факультетів, які ведуть підготовку учителів технологій.


Ключові слова


учитель технологій; професіоналізм; педагогічний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohachevs'ka-Khomyak Marta. Hlobal'ni pytannya; rehional'ni tsinnosti? [Global Issues; Regional values?], Visnyk, Vol. 9. Vypusk prysvyachenyy 10-richchyu Prohramy im. Fulbrayta v Ukrayini, 2003, pp. 8–10.

Bodriyar Zh. Symulyakry i symulyatsiya [Simulacra and Simulation], Kharkiv, Osnovy, 2004. 230 p.

Bondarenko V.I. Teoretychni i metodychni zasady formuvannya imidzhu maybutn'oho vchytelya tekhnolohiy u systemi vykhovnoyi roboty pedahohichnoho universytetu [Theoretical and methodological principles of image formation of the future teacher of technology in the system of educational work Pedagogical University], dys. d-ra ped. nauk, 13.00.07, Kyiv, 2016. 489 p.

Fullan M. Syly zmin. Vymiryuvannya hlybyny osvitnikh reform [The forces of change. Measuring the depth educational reform], L'viv, Litopys, 2000. 269 p.

Handbook of primary education in Europe, A. Blyth and M. Galton (eds.), London, 1989. 421 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богачевська-Хомяк М. Глобальні питання; регіональні цінності? / М. Богачевська-Хомяк // Вісник № 9. Випуск присвячений 10-річчю Програми ім. Фулбрайта в Україні. – 2003. – С. 8–10.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр – Харків: Основи, 2004. – 230 с.

Бондаренко В. І. Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.07 / В. І. Бондаренко. – К., 2016. – 489 с.

Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ; пер. з англ. Галина і Роман Шиян / М. Фуллан. – Львів: Літопис, 2000. – 269 с.

Handbook of primary education in Europe / A. Blyth and M. Galton (eds.) – London, 1989. – Р. 421.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Vyacheslav Borysov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.