СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Iryna Kotyk

Анотація


Виявлено та обґрунтовано структурно-змістові компоненти моделі процесу фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання, складовими якої є розкриття змісту понять «трудове навчання» та «технологія», визначення теоретико-методологічної основи процесу фахової підготовки, основні принципи та підходи, на яких вона заснована, мета і завдання, шляхи і засоби досягнення, форми і домінуючі методи, суб’єкти взаємодії та виховного впливу, критерії підготовленості (компетентність). Заключним компонентом структурно-змістової моделі підготовки вчителя трудового навчання визначено вимоги щодо його професійної компетентності, що є критерієм фахової підготовленості. Орієнтація на кваліфікаційні характеристики вчителя трудового навчання дасть можливість в подальшому розвинути особистісні якості вчителя та підвищити його педагогічну майстерність.


Ключові слова


вчитель; трудове навчання; фахова підготовка; структурно-змістова модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Koczan I. Profesijna pidgotovka suchasnogo uchytelya: problemy i oriyentyry [Professional training of modern teacher: problems and benchmarks]. – [Elektronny`j resurs]. – Rezhym dostupu: http://eenu.edu.ua/uk/articles/profesiyna-pidgotovka-suchasnogo-uchitelya-problemi-i-oriientiri.

Lozoveczka V. T. Model [Model], Encyklopediya osvity [Akad. ped. nauk Ukrayiny; golovny`j red.. V. G.Kremen`], Kyiv, Yurinkom Inter, 2008. 1040 p.

Orshanskyj L. V. Teoretyko-metodychni zasady xudozhno-trudovoyi pidgotovky majbutnix uchyteliv trudovogo navchannya [Theoretical and methodological foundations for art-work training future teachers of labor studies], avtoref dys. d-ra ped. nauk, 13.00.04, teoriya ta metody`ka profesijnoyi osvity`, Kyiv, Shvydko Druk, 2009. 43 p.

Pro zatverdzhennya kvalifikacijnyx xarakterystyk profesij (posad) pedagogichnyx ta naukovo-pedagogichnyx pracivnykiv navchalnyx zakladiv. [On approval of qualifying characteristics trades (positions) pedagogical and teaching staff of educational institutions], Nakaz MON Vol. 665 vid 01.06.13 roku. – [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://osvita.ua/legislation/other/37302/.

Rybalka V. V. Profesijnyj rozvytok [Professional development], Encyklopediya osvity [Akad. ped. nauk Ukrayiny; golovny`j red.. V. G. Kremen], Kyiv, Yurinkom Inter, 2008. 1040 p.

Shevchenko K. O. Pedagogichna fasylitaciya u konteksti profesijnoyi kompetentnosti vchy`telya [Educational facilitation in the context of professional competence of teachers], Naukovyj visnyk Mykolayivskogo nacionalnogo universytetu imeni V. O. Suxomlynskogo. Seriya, Psyxologichni nauky, 2014, vol. 2.13, – pp. 258–263.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коцан І. Професійна підготовка сучасного учителя: проблеми і орієнтири / І. Коцан. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/articles/profesiyna-pidgotovka-suchasnogo-uchitelya-problemi-i-oriientiri.

Лозовецька В. Т. Модель / В. Т. Лозовецька // Енциклопедія освіти; гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 516.

Оршанський Л. В. Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання: автореф дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Оршанський. – К: Швидко Друк, 2009. – 43 с.

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів. Наказ МОН України № 665 від 01.06.2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/37302/.

Рибалка В. В. Професійний розвиток / В. В. Рибалка // Енциклопедія освіти; гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 733.

Шевченко К. О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя / К. О. Шевченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки. – 2014. – Вип. 2.13. – С. 258–263.

Copyright (c) 2016 Iryna Kotyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.