ЕТНОЕСТЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ

Ihor Hevko

Анотація


Розкрито проблему соціокультурного самовизначення майбутніх учителів технологій. Розглянуто сутність феномена особистісного самовизначення в контексті дизайну. Відзначено, що сучасна освіта покликана стверджувати сутність особистості, яка здатна до подальшого самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації. Обґрунтовано доцільність застосування етноестетичного підходу у формуванні технологічної культури майбутніх учителів технологій. Доведено, що положення етноестетичного підходу у підготовці учителів технологій в сфері дизайну реалізуються у поліпарадигмальному аспекті. Встанволено, що реалізація етноестетичного підходу у підготовці майбутніх учителів технологій у сфері дизайну пов’язана з подоланням природних при провайдингу інновацій утруднень.


Ключові слова


дизайн; учитель технологій; етноестетичний підхід; провайдинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysov V. V. Polikul'turnist' ukrayins'koho suspil'stva i interkul'turna skladova natsional'noyi osvity [Multiculturalism Ukrainian society and intercultural component of national education], Humanizatsiya navchal'no-vykhovnoho protsesu: Zbirnyk naukovykh prats'. Vol. 16, Za zahal'noyu redaktsiyeyu V. I. Sypchenka, Slov"yans'k, Vydavnychyy tsentr SDPI, 2002, pp. 39–47.

Borysov V. V. Ponyatiyno-terminolohichnyy sens natsional'noyi samosvidomosti [Conceptual and terminological sense of national identity], Naukovi zapysky, Zbirnyk naukovykh statey Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, Ukl. P. V. Dmytrenko, L. L. Makarenko, Kiev, NPU, 2001, pp. 40–48.

Bodriyar Zh. Symulyakry i symulyatsiya [Simulacra and Simulation], Kharkiv, Osnova, 2004. 230 p.

Lisovyy V. S. Kul'tura – ideolohiya – polityka [Culture – ideology – politics] Kiev, Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 1997. 352 p.

Sydorenko V. K. Proektno-tekhnolohichnyy pidkhid yak osnova onovlennyazmistu trudovoho navchannya shkolyariv [Design and technological approach as a basis to update the content of labor education students], Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 2007, Vol. 1, pp. 41–44.

Osobystisno oriyentovani tekhnolohiyi navchannya i vykhovannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh: kolektyvna monohrafiya [Personally oriented technology training and education in higher education], V. Andrushchenko, N. Dzivyns'ka, B. Korol'ov ta in., Kiev, Pedahohichna dumka, 2008. 256 p.

Stel'makhovych M. H. Ukrayins'ka rodynna pedahohika: navch. Posibnyk [Ukrainian family pedagogy], Kiev, ISDO, 1996. 288 p.

Tsyna A. Yu. Osobystisno oriyentovana profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv tekhnolohiy: teoretyko-metodolohichnyy aspekt: monohrafiya [Personally oriented professional training of future teachers of technology: theoretical and methodological aspects], Poltava, PNPU, 2011. 356 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисов В. В. Полікультурність українського суспільства і інтеркультурна складова національної освіти / В. В. Борисов // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. праць. Вип. 16; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПІ, 2002. – С. 39–47.

Борисов В. В. Понятійно-термінологічний сенс національної самосвідомості / В. В. Борисов // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2001. – С. 40–48.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр. – Харків: Основи, 2004. – 230 с.

Лісовий В. С. Культура – ідеологія – політика / В. С. Лісовий – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 352 с.

Сидоренко В. К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 1. – С. 41–44.

Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: колективна монографія / В. Андрущенко, Н. Дзівинська, Б. Корольов та ін. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка: навч. посібник / М. Г. Стельмахович – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.

Цина А. Ю. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів технологій: теоретико-методологічний аспект: монографія / А. Ю. Цина. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 356 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Ihor Hevko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.