ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ДИЗАЙНУ

Ihor Savenko

Анотація


Розглянуто основні положення формування змісту підготовки майбутніх фахівців з технологічної освіти до здійснення дизайнерської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Обґрунтовано, що формування базового ядра знань, умінь та навичок майбутнього вчителя має здійснюватися за умови фундаментальної наукової, загальнокультурної та фахової підготовки, яка підпорядковується певним принципам педагогічного проектування. Показано, що дизайн-освіта є потужним освітньо-виховним потенціаом, спрямованим на проектування та забезпечення гуманітарної і культурологічної спрямованості студента. Дизайнерське проектування є ціннісною характеристикою професійної освіти майбутніх учителів трудового навчання, сприяє розвитку особливого типу і культури мислення, спрямовує на педагогічні цінності і визначає індивідуальну освітню траєкторію професійного розвитку.


Ключові слова


дизайн-освіта; особистісно зорієнтоване навчання; педагогічне проектування; учитель трудового навчання; фундаменталізація знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolomiyets' D. I. Intehratsiyaznan' z pryrodnycho-matematychnykh i spetsial'nykh dystsyplin u profesiyniy pidhotovtsi uchytelya trudovoho navchannya [Integrating knowledge of mathematics and natural sciences spetsialnyh in the training of the teacher labor training], avtoref. dys. kand. ped. nauk, 13.00.04, In-t pedahohiky i psykholohiyiprof. osvity APN Ukrayiny, Kyiv, 2001. 20 p.

Metodyka trudovoho navchannya: proektno-tekhnolohichnyy pidkhid: navch. posib. [The method of labor studies, design and technological approach], Berbets V. V., Dubova N V., Kobernyk O M., Kravchenko T V., ta in.; za zah. red. O. M. Kobernyka, V. K. Sydorenka, Uman', KopiTsentr, 2007. 204 p.

Nisimchuk A. S. Suchasni pedahohichni tekhnolohiyi: navchal'ny yposibnyk [Modern educational technology], A. S. Nisimchuk, O. S. Padalka, O. T. Hpak, Kyiv, Prosvita, 2000. 368 p.

Prusak V. F. Dyzayners'ka osvita v tekhnichnomu vuzi [Design education in technical college], Naukovyy visnyk, zb. nauk. tekhn. pr. L'viv, Prestyzh-inform, 1999. – Vol. 9.5, Problemy dyzayners'koyi osvity na rubezhi ХХІ st., nauka, osvita, tekhnolohiyi, pp. 31–34.

Sydorenko V. K. Proektno-tekhnolohichnyy pidkhid yak osnova onovlennya zmistu trudovoho navchannya shkolyariv [Design and technological approach as a basis to update the content of labor education students], Trudova pidhotovka v zakladakh osvity, 2004, Vol 1, рр. 2–4.

Suchasnyy urok tekhnolohiy u starshiy shkoli: navchal'no-metodychnyy posibnyk [Modern technology lesson in high school], zah. red. O. M. Kobernyka, Uman': PP Zhovtyy, 2011. 248 p.

Uchebnyi plan i programmy po dizainu i tekhnologii [Curriculum and programs for design and technology], Depatr. Obrazovaniya, Uel'skoeotd. Angliya, 1998. 48 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коломієць Д. І. Інтеграція знань з природничо-математичних і спеціаль­них дисциплін у професійній підготовці учителя трудового навчання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2001. – 20 с.

Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: навч. посібник; за заг. ред. О. М. Коберника, В. К. Сидоренка / Бербец В. В., Дубова Н. В., Коберник О. М., Кравченко Т. В. та ін. – Умань: КопіЦентр, 2007. – 204 с.

Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навч. посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.

Прусак В. Ф. Дизайнерська освіта в технічному вузі / В. Ф. Прусак // Науковий вісник: зб. наук.-тех. праць. – Львів: Престиж-інформ, 1999. – Вип. 9.5: Проблеми дизайнерської освіти на рубежі ХХІ ст.: наука, освіта, технології. – С. 31–34.

Сидоренко В. К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 1. – С. 2–4.

Сучасний урок технологій у старшій школі: навчально-методичний посібник / заг. ред. О. М. Коберника. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 248 с.

Учебный план и программы по дизайну и технологии / Департамент образования, Уэльское отделение. Англия, 1998. – 48 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Ihor Savenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.