ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АЙДЕНТИКИ

Yuliya Kulinka

Анотація


Показано можливості айдентикиу формуванні дизайнерськоїкультури майбутніх учителів технологій за профілем «Технічна та комп’ютерна графіка». Формулюючи мету, завдання і зміст дисципліни «Основи айдентики», обґрунтовано специфіку дизайнерської діяльності вчителя технологій в умовах сучасного інформаційного суспільства. Показано вплив айдентики на розвиток дизайнерської культури студентів. Розкрито шляхи реалізації культурологічного та компетентнісного підходів до навчання студентів педагогічного вузу технологічного профілюна основі творчих дизайнерських завдань, інтелектуальних ігор, проектів, професійних ситуацій тощо.


Ключові слова


айдентика; дизайн; дизайнерська культура; дизайнерська компетентність; підготовка майбутніх учителів технологій і креслення

Повний текст:

PDF

Посилання


Kulinka Ju. S. Robocha programa dyscypliny «Osnovy ajdentyky» dlja studentiv naprjamu pidgotovky 7.01010301, 8.010103 «Tehnologichna osvita» [The work program of discipline «Fundamentals aydentyky» student training direction 7.01010301, 8.010103 «Technological education»], Kryvyj Rig, DVNZ «KNU» KPI, 2015, 14 р.

Suleymanov R. I. Dizaynerskie kompetentsii – sostavnaya chast' proektnoy kul'tury budushchego inzhenera-pedagoga [Design competence – an integral part of the design culture of the future engineer-teacher]. Problemi suchasnoї pedagogіchnoї osvіti: pedagogіka і psikhologіya, 2010, Vol. 28., Ch. 1, рр. 51–53. [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/pspo/2010_28_1/syliim51.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кулінка Ю. С. Робоча програма дисципліни «Основи айдентики» для студентів напряму підготовки 7.01010301, 8.010103 «Технологічна освіта» / Ю. С. Кулінка. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2015. – 14 с.

Сулейманов Р. И. Дизайнерские компетенции – составная часть проектной культуры будущого инженера-педагога / Р. И. Сулейманов // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. –2010. – Вип. 28. – Ч. 1. – С. 51–53. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_28_1/syliim51.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Yuliya Kulinka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.