АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ

Halyna Mamus

Анотація


Виявлено суперечності, від вирішення яких залежатиме успішність результативності діяльності студентів у процесі вивчення фахових дисциплін. Проаналізовано результати анкетування та опитування вчителів трудового навчання і технологій, викладачів і студентів інженерно-педагогічного факультету та встановлено негативні моменти, які свідчать про доцільність стимулювання активності особистості в навчальному процесі. Висвітлено умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення швейних виробів: відбір змісту навчального матеріалу; впровадження творчого проектування; врахування індивідуальних особливостей студентів; використання диференційованих завдань; здійснення проблемного навчання. Наведено приклади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 


Ключові слова


навчально-пізнавальна діяльність студентів; умови активізації; проектування виробів

Повний текст:

PDF

Посилання


Mamus H. M., Shklyaruk T. M. Zavdannya z konstruyuvannya ta modelyuvannya odyahu : navch. posibnyk [The tasks on designing and modeling of clothes: a tutorial book], Ternopil', TNPU im. V. Hnatyuka, 2014. 144 р.

Mamus H. M., Tereshchuk H. V., Chorniy M. A. Zavdannya z tekhnolohiyi vyhotovlennya shveynykh vyrobiv : navch posibnyk [The tasks on technology of producing of garments: a tutorial book], Ternopil', TNPU im. V. Hnatyuka, 2014. 64 р.

Tkhorzhevs'kyy D. O. Metodyka trudovoho ta profesiynoho navchannya: u 3 ch. [The methodics of labor and professional studies (in 3 parts)], Kyiv, Dinit, 2001. Part.1, Teoriya trudovoho navchannya. 248 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мамус Г. М. Завдання з конструювання та моделювання одягу: навч. посібник / Г. М. Мамус, Т. М. Шклярук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 144 с.

Мамус Г. М. Завдання з технології виготовлення швейних виробів: навч посібник / Г. М. Мамус, Г. В.Терещук, М. А. Чорній. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 64 с.

Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання: у 3 ч. – Вид. 4-те, перероб. і доп. / Д. О. Тхоржевський. – К.: Дініт, 2001. – Ч. 1: Теорія трудового навчання. – 248 с. 

Copyright (c) 2016 Halyna Mamus

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.