ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Larysa Savchenko

Анотація


Розкрито проблему впровадження продуктивних технологій у практику роботи вищої педагогічної школи. Показано, що технологія продуктивного навчання базується на основі практичного досвіду, що допомагає студентам у їхньому професійному пошуку, вирішенні соціальних, освітніх, психологічних і культурних проблем. Учасники продуктивного навчання беруть на себе контроль і самоконтроль за навчанням, використовують різні методи (колажі, рольові ігри, проектне навчання, вправи, що містять інформаційні та комунікативні медіатехнології). Відзначено, що в системі продуктивного навчання відбувається якісне оцінювання індивідуального освітнього процесу, що фіксує особисте просування кожного учня відповідно до персональних завдань і якості продукту. Акцент в оцінюванні робиться на вмінні використовувати знання, інформацію в різних видах діяльності. 


Ключові слова


продуктивні технології; професіоналізм; підвищення якості освіти; педагогічна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar V. I. Teoriya i tekhnolohiia upravlinnia protsesom navchannia v shkoli [Theory and management technology of the sckool learning process]. Kyiv, 2000, 192 p.

Savchenko L. O. Vykorystannia pedahohichnoi diahnostyky yak osnova uspishnosti navchannia maibutnikh uchyteliv [The use of educational assessment as a basis for the success of future teachers]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zbirnyk naukovykh prats. Vol. 32, 2012, pp. 414–419.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / В. І. Бондар. – К., 2000. – 192 с.

Савченко Л. О. Використання педагогічної діагностики як основа успішності навчання майбутніх учителів / Л. О. Савченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вип. 32. – К.; Вінниця, 2012. – С. 414–419.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Larysa Savchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.