ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ

Natalya Kulalaieva

Анотація


Обґрунтуванню необхідність реалізації творчої складової професійної діяльності майбутніх будівельників під час їхньої підготовки в умовах професійно-технічного навчального закладу. Проаналізовано джерела творчої активності учнів, етапи становлення творчої діяльності фахівця. Виокремлено особистісні риси, що властиві творчим людям. Визначено умови формування професійно-творчої спрямованості майбутніх кваліфікованих робітників: відповідність освіти цілям випереджального розвитку; сприяння виникненню вибірково-позитивного ставлення майбутніх кваліфікованих робітників до професії; формування у них позитивної мотивації і задоволеності результатом власної діяльності; відповідні вимоги до педагога. Наведено основні рекомендації стосовно формування в учня творчого підходу до майбутньої професійної діяльності.


Ключові слова


творчій підхід; професійна діяльність; майбутній будівельник; культура; безпека; професійно-технічні навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Berdyaev N. A. Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva [Philosophy of Freedom. meaning of creativity], Available at: http://booksite.ru/fulltext/ber/dya/berdyaev_n_a/fil/filosof/18.htm#17

Varennya G. A. Teorety`ko-metodologichni osnovy` praceoxoronnoyi diyal`nosti [Theoretical and methodological basis of pratseohoronnoyi]. Kyiv, Rary`tet, 2003, 216 p.

Vygotskiy L. S. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Moscow, Izd-vo AST, 2008, 671 p.

Gin A. A. TRIZ-pedagogika [TRIZ-pedagogic]. Moscow, LitRes, 2015, 120 p. – Available at: http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/

Godfrua Zh. Chto takoe psikhologiya [What is the psychology], V 2-kh t. T. 1: Per. s frants. Alipova N. N., Pegelau A. V., Estrina T. Ya. Moscow. Mir, 1992. 496 p.

Il'in E. P. Psikhologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti [Psychology of creativity, creativity, talent]. St. Petersburg, Piter, 2009, 448 p.

Kaly`ta N. K. D. Ushy`ns`ky`j pro vchy`telya: do problemy` vy`xovnogo idealu [D. Ushinsky about the teacher: the problem of educational ideal sti]. Molod` i ry`nok, 2008, Vol 11, pp. 149–154.

Makarenko A. S. Metody`ka vy`xovnoyi roboty` [Methods of educational work]. – Kyiv.: Rad. shkola, 1990. 366 p.

Maslou A. G. Motivatsiya i lichnost' [Motivation and Personality]. 3-e izd. / Per. s angl. V. Vasil'eva. St. Petersburg, Piter, 2008, 352 p.

Olakh A. Tvorcheskiy potentsial i lichnostnye peremeny [Creativity and personality changes], Obshchestvennye nauki za rubezhem. Ser. Naukovedenie, 1968, № 4, pp. 69–73.

Rodzhers N. Tvorchestvo kak usilenie sebya [Creativity as strengthening himself]. Voprosy psikhologii 1990, № 1, pp. 164–168.

Guiding Creative Talent. Contributors: E. Paul Torrance – Author. Publisher: Prentice-Hall. Place of publication: Englewood Cliffs, NJ. Publication year: 1962. – Available at: https://www.questia.com/read/9518634/guiding-creative-talent


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://booksite.ru/fulltext/ber/dya/berdyaev_n_a/fil/filosof/18.htm#17.

Варення Г. А. Теоретико-методологічні основи працеохоронної діяльності / Г. А. Варення – К.: Раритет, 2003. – 216 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во АСТ, 2008. – 671 с.

Гин А. А. ТРИЗ-педагогика / А. А. Гин. – М.: ЛитРес, 2015. – 120 с. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/.

Годфруа Ж. Что такое психология; в 2-х т. Т. 1: пер. с франц. Алипова Н. Н., Пегелау А. В., Эстрина Т. Я. – М.: Мир, 1992. – 496 с.

Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.

Калита Н. К. Д. Ушинський про вчителя: до проблеми виховного ідеалу / Н. Калита // Молодь і ринок. – 2008. – № 11. – С. 149–154.

Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – К.: Рад. школа, 1990. – 366 с.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность; пер. с англ. В. Васильева. – 3-е изд.. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

Олах А. Творческий потенциал и личностные перемены / А. Олах // Общественные науки за рубежем. Серия: Науковедение. – 1968. – № 4. – С. 69–73.

Роджерс Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 164–168.

Guiding Creative Talent. Contributors: E. Paul Torrance – Author. Publisher: Prentice-Hall. Place of publication: Englewood Cliffs, NJ. Publication year: 1962. / E. Torrance. – 260 р. [Електронний ресурс]  – Режим доступу: https://www.questia.com/read/9518634/guiding-creative-talent. – Назва з екрану. – мова англ.

Copyright (c) 2016 Natalya Kulalaieva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.