ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ОСНОВ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ

Oksana Voytovych

Анотація


Показано, що з метою підвищення якості підготовки майбутніх екологів до професійної діяльності на підприємствах нами створено інтерактивну методичну систему навчання основ виробничих технологій, яка характеризується високим ступенем комунікації студентів, викладачів, роботодавців. Рoзрoблена інтерактивна метoдична система навчання майбутніх екологів основ виробничих технологій є цiлiсним утвoренням, щo дoзвoляє сфoрмувати не тiльки знання основ виробничих технологій, а й умiння їх застoсoвувати в майбутнiй прoфесiйнiй дiяльнoстi еколога на основі взаємодії фундаментальнoї та прoфесiйнoї спрямoванoстi навчання. Охарактеризовано кoмпoненти інтерактивної метoдичнoї системи навчання основ виробничих технологій та показано їх взаємодію для досягнення високого рівня професіоналізму майбутніх екологів.


Ключові слова


еколог; інтерактивна методична система; виробничі технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieieva A M. Interaktyvni kompiuterni tekhnolohii navchannia [Interactive computer technology of education], Kompiuter u shkoli ta simi, 2012, Vol. 6, р.р. 28–31.

Yevdokymov V. I. , Prokopenko I. F. Pedahohichni tekhnolohii, nachalnyi posibnyk [Teaching technology, study guide], Kharkiv, Kolehium, 2005. 224 р.

Zaichenko I. V. Pedahohika, navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Pedagogics, study guide for students of higher educational establishments], Chernihiv, 2002. 528 р.

Pometun O. I., Pyrozhenko L. V. Interaktyvni tekhnolohii navchannia, nauk.-metod. posibn. [Interactive learning technologies, educational and methodical manual], Kyiv: Vydavnytstvo A.S.K., 2004. 192 р.

Postanova KMU № 266 vid 29 kvitnia 2015 r. «Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity» [CMU Resolution number 266 of April 29, 2015 «Approval of the list of disciplines and specialties which trains candidates of higher education»] [Elektronyi resurs], Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.

Syrotenko H. O. Suchasnyi urok, interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern lesson, interactive learning technologies], Kharkiv, Osnova, 2003. 80 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєва А. М. Інтерактивні комп’ютерні технології навчання / А. М. Алєксєєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 6. – С. 28–31.

Євдокимов В. І. Педагогічні технології: начальний посібник / В. І. Євдокимов, І. Ф. Прокопенко. – Харків: Колегіум, 2005. – 224 с.

Зайченко І. В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Зайченко. – Чернігів, 2002. – 528 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник /О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: Видавництво «А.С.К.», 2004. – 192 с.

Постанова КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

Сиротенко  Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. / Г. О. Сиротенко. – Харків: Основа, 2003. – 80 с.

Copyright (c) 2016 Oksana Voytovych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.