ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

Yuliya Syveryn

Анотація


Проаналізовано результати експериментально-дослідної перевірки ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери зв’язку в умовах ступеневої освіти. Обґрунтовано, що запровадження моделі формування професійної компетентності забезпечує позитивну динаміку розвитку усіх її компонентів: загальнопрофесійного, спеціально-професійного, виробничо-діяльнісного, соціально-комунікативного та особистісного. На основі узагальнення результатів дослідження встановлено, що в експериментальній групі відсоток студентів з творчим рівнем сформованості професійної компетентності збільшився, а з адаптивним рівнем значно зменшився. Це свідчить про ефективність розробленої моделі формування професійної компетентності в умовах ступеневої освіти.


Ключові слова


професійна компетентність; ступенева освіта; критерії; показники; рівні сформованості професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Syveryn Yu.V. Metody navchannya v systemi stupenevoy i profesiynoyi osvity, Annalsof Scien ceand Education, 2015, № 2 (22), (July-December). Volume V. «UCL Press», [Methods of teaching in vocational education system of step], 2015. pp. 363–368, https://drive.google.com/open?id=0Bwe_HwHpXpqdUW9PNVRmX1FtMHRPY1dPWlZqRzlWaW9LMExV.

Syveryn Yu. V. Metodolohichni osnovy diahnostyky sformovanosti ta otsinky profesiynoyi kompetentnosti fakhivtsiv sfery zv"yazku, Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity, [Methodological basis of forming the diagnosis and evaluation of professional competence of specialists in communication], 2015. № 4–5, pр. 19–25.

Trebovanyya k metodykam professyonal'noho obuchenyya v proftekhuchylyshchakh, VNYY prof.-tekhn. Obrazovanyya, Lviv, [Requirements for PROFESSIONAL learning methods in vocational schools], 1990. 34 p.

Shalashova M. Prymenenye kvalyfykatsyonnыkh testov dlya otsenky professyonal'noy kompetentnosty vypusknyka vuza, M. Shalashova, Pedahohycheskye yzmerenyya, [Application of qualification tests to assess the professional competence of university graduates], 2007. № 4, рp. 3–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сиверин Ю. В. Методи навчання в системі ступеневої професійної освіти / Ю. В. Сиверин // Annalsof Science and Education. – 2015. – № 2 (22), (July-December). Volume V. «UCL Press». – Pp. 363–368. – Рижим доступу: https://drive.google.com/open?id=0Bwe_HwHpXpqdUW9PNVRmX1FtMHRPY1dPWlZqRzlWaW9LMExV

Сиверин Ю. В. Методологічні основи діагностики сформованості та оцінки професійної компетентності фахівців сфери зв’язку / Ю. В. Сиверин, // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – № 4–5. – С. 19–25.

Требования к методикам профессионального обучения в профтехучилищах / ВНИИ проф.-техн. образования. – Л.: ВНИИ профтехобразования, 1990. – 34, [2] с.

Шалашова М. Применение квалификационных тестов для оценки профессиональной компетентности выпускника вуза / М. Шалашова // Педагогические измерения. – 2007. – № 4. – С. 3–12.

Copyright (c) 2016 Yuliya Syveryn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.