КРИТЕРІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Vladyslav Mozaliov

Анотація


Розглянуто проблему підвищення якості підготовки магістрів військового управління шляхом впровадження в освітній процес військових вищих навчальних закладів системи моніторингу якості підготовки, як обов'язкової педагогічної  умови. Розкрито критерії моніторингу якості підготовки фахівців у ВВНЗ, в основу яких покладено компетентнісний підхід до підготовки магістрів військового управління. Визначено, що важливою умовою забезпечення якості підготовки фахівців, а отже, підвищення ефективності навчального процесу у ВВНЗ, є систематичне отримання об'єктивної інформації про результати діяльності слухачів за допомогою моніторингу.


Ключові слова


якість освіти; моніторинг; критерії та показники; оцінка; вищий військовий навчальний заклад; система моніторингу якості підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Zelnytskyi A. M. Kompetentnisna model vypusknyka VVNZ – skladova systemy pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv [Competence model of graduate of Higher Military Educational Institution], Visnyk Natsionalnoi akademii oborony Ukrainy: zb. nauk. prats. Kyiv, NAOU, 2009. Vyp. 3 (11). pp. 26–38.

Novikova L. M. Vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy navchannia v umovakh Bolonskoho protsesu [The implementation of credit and module system of education in terms of Bologna process], Naukovo-pedahohichnyi seminar Pedahohika vyshchoi shkoly Metodychnyi posibnyk, Pavlohrad, 2010. 125 p.

Professional'nye kompetencii [Professional competencies], [Elektronnij resurs], Rezhim dostupu: http://www.smart–edu.com/professionalnye–kompetentsii/professionalnye kompetentsii.html.

Sheiko V. M. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [The organization and methods of R&D activity], Kyiv, Znannia, 2006. 307 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зельницький А. М. Компетентнісна модель випускника ВВНЗ – складова системи підготовки військових фахівців / А. М. Зельницький, П. І. Удовенко, Р. М. Серветник // Вісник Національної академії оборони України: зб. наук. праць. – К.: НАОУ, 2009. – Вип. 3 (11). – С. 26–38.

Новікова Л. М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання в умовах Болонського процесу. Науково-педагогічний семінар «Педагогіка вищої школи». Методичний посібник / Л. М. Новікова. – Павлоград, 2010. – 125 с.

Профессиональные компетенции: / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smart–edu.com/professionalnye–kompetentsii/professionalnye–kompetentsii.html.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник – 5-те вид., стер. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с.
Copyright (c) 2016 Vladyslav Mozaliov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.