ПРО ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ ДИСЦИПЛІНАМ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Anna Dobrovolska

Анотація


Акцентовано увагу на особливостях укладання посібників для навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Охарактеризованo дидактичні принципи, згідно з якими були укладені ці посібники, зважаючи на те, що під час їх використання в процесі навчання ДПНП повинна формуватись інформаційно-технологічна компетентність (ІТ-компетентність) майбутніх фахівців, а саме: принципи свідомості й активності, наочності, систематичності і послідовності, надійності, науковості, доступності, зв’язку теорії з практикою. З’ясовано, що методична концепція таких посібників скерована на навчальний процес і реалізує модель «зміст – текст – ІТ-компетентність». Визначено критерії оцінювання створених навчальних посібників, а також їх ознаки. Акцентовано увагу на чинниках, які обумовлюють вибір майбутніх лікарів і провізорів на користь відповідного навчального посібника. Визначено критерії, за якими можливе експертне оцінювання посібників, розроблених і запроваджених у процес навчання ДПНП. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки про вплив створених посібників на формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час навчання ДПНП.


Ключові слова


навчальний посібник; дидактичні принципи; модель; критерії оцінювання; ознаки; ІТ-компетентність; рівні сформованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrovolska A. Formuvannya i rozvytok IT-kompetentnosti maybutnikh likariv i provizoriv za umov intehratsiyi dystsyplin pryrodnycho-naukovoyi pidhotovky [The formation and development of the IT-competence of future doctors and pharmacists on conditions of disciplines integration of naturally scientific preparation]. Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. 2016, Vyp. 1, рр. 87–100.

Cunningsworth A. 1995. Choosing Your Coursebook. Oxford. Heinemann. Mode of access: https://www.scribd.com/doc/52754321/Choosing-your-coursebook

Sheldon, Leslie. E. 1988. Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal. Vol. 42 (4), Oxford University Press, рр. 237–246. Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.7638&rep=rep1&type=pdf

Williams D. 1983. Developing criteria for textbook evaluation. ELT Journal. Vol. 37 (3), Oxford University Press, рр. 251–255.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Добровольська А. Формування і розвиток ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів за умов інтеграції дисциплін природничо-наукової підготовки / А. Добровольська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2016. – Вип. 1. – С. 87–100.

Cunningsworth A. 1995. Choosing Your Coursebook. Oxford: Heinemann. – Mode of access: https://www.scribd.com/doc/52754321/Choosing-your-coursebook

Sheldon Leslie. E. 1988. Evaluating ELT textbooks and materials // ELT Journal. Vol. 42 (4), Oxford University Press. P. 237–246. – Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.7638&rep=rep1&type=pdf

Williams, D. 1983. Developing criteria for textbook evaluation // ELT Journal. Vol. 37 (3), Oxford University Press. P. 251–255. 

Copyright (c) 2016 Anna Dobrovolska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.