ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЗАСОБУ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Karyna Savchenko

Анотація


Висвітлено проблему формування комунікативної компетентності в майбутніх  вихователів. Розглянуто поняття «комунікативна компетентність», показано її зв’язок із професією. Розкрито інтерес до комунікативної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів. Показано вплив сюжетно-рольових ігор на формування комунікативної компетенції майбутніх вихователів дошкільних закладів. Відзначено, що зростають вимоги до освітньої та професійної підготовки молодого вихователя, виникає необхідність активізувати індивідуальний підхід у навчанні, сприяти розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців, спираючись на їх самостійну роботу, активні форми та методи навчання. В зв’язку з цим виникає потреба у фахівцях, які володіють на достатньому рівні комунікативними здібностями і ефективно їх впроваджують в життя дошкільних закладів освіті


Ключові слова


комунікативна компетентність; майбутній вихователь дошкільного закладу; рольові ігри; індивідуальний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodrov V. A. Psihologicheskie issledovanija problemy professionalizacii lichnosti [Psihologicheskoe issledovanie formirovanija lichnosti professionala], Moskov, Nauka, 1991. pp. 3–26.

Burmenskaja G. V. Sovremennaja amerikanskaja psihologija razvitija. [Contemporary American developmental psychology], 1996. 226 p.

Kashmanova T. S. Rozvytok pedahohichnoyi osvity u SShA (1960–2000 rr.). [Rozvitok pedagogіchnoї osvіti the United States (1960-2000 yr.)], dys. d-ra ped. nauk. 19.00.04, 2002. 397 p.

Kyrychuk K. N. Formuvannya tvorchoyi osobystosti vchytelya [Formuvannya tvorchoї osobistostі vchitelya], 1991. 342 p.

Klarin M. V. Innovacionnye modeli obuchenija v zarubezhnyh pedagogicheskih poiskah [Innovative training model in foreign pedagogical search], 1994. 168 p.

Zimnjaja I. A. Kljuchevye kompetencii – novaja paradigma rezul'tata obrazovanija, Vysshee obrazovanie segodnja [Key competencies – the result of a new paradigm of education], 2003. Vol. 5, pp. 4–12.

Sklyarenko N. K. Yak navchaty s'ohodni inozemnykh mov (Kontseptsiya), Inozemni movy [Yak navchati sogodnі іnozemnih atoms (kontseptsіya)],1995. Vol. 1, pp. 5–8.

Chernjavskaja L. A. Rol' kommunikativnyh zadach i uchet situacij obshhenija pri obuchenii chteniju. Inostrannyj jazyk v shkole [The role of the communicative tasks and keeping communication situations when learning to read], 1986. №3, pp. 20–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодров В. А. Психологические исследования проблемы профессионализации личности / В. А. Бодров //Психологическое исследование формирования личности профессионала. – М.: Наука, 1991. – С. 3–26.

Бурменская Г. В. Современная американская психология развития / Г. В. Бурменская. – М.: МГУ, 1996. – 226 с.

Кашманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960–2000 рр.): дис. … д-ра пед. наук: 19.00.04. / Т. С. Кашманова – К., 2002. – 397 с.

Киричук К. Н. Формування творчої особистості вчителя / К. Н. Кичук. – К.: Вища школа, 1991. – 342 с.

Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин – М.: МГУ, 1994. – 168 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003 – №5. – С. 4–12.

Скляренко Н. К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1995. – №1. – С. 5–8.

Чернявская Л. А. Роль коммуникативных задач и учет ситуаций общения при обучении чтению / Л. А. Чернявская // Иностранный язык в школе. – 1986. – №3. – С. 20–25.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Karyna Savchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.