ФОРМУВАННЯ ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Maryna Marko

Анотація


Висвітлено проблему формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання навчально-ігрових технологій у процесі професійно-педагогічної діяльності, тобто формування у студентів відповідної ігрової компетентності. На основі теоретичного аналізу наукової літератури розкрито сутність поняття «ігрова компетентність», визначено рівні формування ігрової компетентності, показано взаємозв’язок і відповідність між рівнями та компонентами структури навчально-ігрових технологій. Розглянуто етапи та зміст формування готовності майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій у професійно-педагогічній діяльності.


Ключові слова


готовність;ігрова компетентність; навчально-ігрові технології; вчитель початкових класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinias-Trofymenko K.B. Pidvyshhennya profesijnoyi kompetentnosti pedagoga [Improving the professional competence of the teacher], Kharkiv, Osnova, 2007. 176 р.

Gluzman N.A. Metodyko-matematychna kompetentnist majbutnix uchyteliv pochatkovyx klasiv [Methodological-mathematical competency of future teachers of primary classes], Kyiv, HighSchool XXI, 2010. 407 р.

Zinenko I.M. Vyznachennya struktury matematychnoyi kompetentnosti uchniv starshogo shkilnogo viku [Determining the structure of mathematical competence of students of high school age], Teaching science: theory, history, innovative technologies, 2009. 2, P. 165–174.

Zyazyun I.A. Proektyvny’j analiz texnologij pedagogichnoyi diyi [Projective analysis technology teacher action], Pedagogy and Psychology, 2010. 2 (67), P. 22 – 33.

Zanyuk S.S. Psyhologiya moty’vaciyi [Psychology of motivation], Kyiv, Lybid, 2002. 304 p.

Pedagogichna majsternist’ [Pedagogical skills], Kyiv, HighSchool, 1997. 349 р.

Khomich L.O.Profesijno-pedagogichna pidgotovka vchytelya pochatkovyx klasiv [Professional and pedagogical training of primary school teachers], Kyiv, Master-S, 1998. 200 р.

Shcherban P.M. Navchal’no-pedagogichni igry u vyshhyx navchal’nyx zakladax [Pedagogical and educational games in higher education], Kyiv, HighSchool, 2004. 207 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вініас-Трофименко К. Б. Підвищення професійної компетентності педагога / К. Б. Вініас-Трофименко, Г. В. Лісовенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

Глузман Н. А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів: монографія / Н. А. Глузман. – К.: Вища школа – ХХІ, 2010. – 407 с.

Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку / І. М. Зіненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2009. – № 2. – С. 165-174.

Зязюн І. А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2010. – № 2 (67). – С. 22-33.

Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посібник / С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

Педагогічна майстерність / І. А. Зязюн, Л. В. Карамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л. О.  Хомич . – К.: Магістр-S, 1998. – 200 с.

Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посібник / П. М. Щербань. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

Copyright (c) 2016 Maryna Marko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.