ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Leonid Orshanskiy, Myroslav Pahuta

Анотація


Розкрито мету технологічної освіти в постіндустріальному суспільстві, як підготовку суб’єкта для власного культурно-технологічного розвитку та якісного перетворення середовища своєї життєдіяльності. Розглянуто філософський і педагогічний контексти понять «суб’єкт культурно-технологічної діяльності», «перетворювальна діяльність», «технологічна культура», «проектування», «технологія», «техногенне середовище». Подано основні структурні елементи змісту технологічної освіти та зв’язки між ними. Виокремлено принципи, які закладають методологічне підґрунтя теоретичної конструкції змісту технологічної освіти. Запропоновано структурно-змістову схему, яка передбачає логічну послідовність та взаємозв’язок низки навчальних дисциплін (загальна технологія; системи технологій; основи проектної діяльності; проектування технічних систем тощо.) освітньо-професійної програми підготовки вчителя трудового навчання та технологій.


Ключові слова


технології; технологічна освіта; перетворювальна діяльність; зміст; вчитель трудового навчання та технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyshnevskіy O. I. Pedahohichni pohlyady Ivana Franka na tli reform suchasnoyi ukrayins’koyi osvity [Franko Pedagogical views against the backdrop of modern Ukrainian reform education], Drohobych, «Trek-LTD», 2016. 44 р.

Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahal’noyi seredn’oyi osvity / Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny za 24 vid 14 sichnya 2004 r. [State standard of basic and secondary education], Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/24-2004 – п.

Natsional’nyy osvitniy hlosariy: vyshcha osvita [Glossary national education : higher education], Kyiv, Pleiades, 2014. 100 р.

Tkachuk S.I. Pidhotovka maybutn’oho vchytelya trudovoho navchannya do formuvannya v uchniv tekhnolohichnoyi kul’tury [Training future teachers of labor studies for the development of students’ technological culture], Uman, «Vis», 2011. 392 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вишневський О. І. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти / О.І.Вишневський. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 44 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти / постанова Кабінету міністрів України за № 24 від 14 січня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/24-2004 – п.

Національний освітній глосарій: вища освіта [Glossary National Education: Higher Education]. – К.:ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

Ткачук С.І. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури: монографія /С. І. Ткачук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 392 с.

Copyright (c) 2016 Leonid Orshanskiy, Myroslav Pahuta

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.