АКТУАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКА

Taras Soroka, Borys Struhanets

Анотація


Визначено завдання, вирішення яких покладено на позашкільну освіту. Проаналізовано нормативно-правову основу позашкільної освіти (положення, відповідні документи міжнародного, державного та регіонального рівнів). Розкрито принципи позашкільної освіти. Описано вимоги, що ставляться до сучасного гурткового заняття, а саме: загальнопедагогічні, психологічні, дидактичні, гігієнічні. Наведено класифікацію гурткових занять за трьома рівнями: початковий, основний, вищий. Наведено приклади організаційних форм роботи в позашкільному закладі освіти: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія та ін. Сконцентровано увагу на визначенні можливостей позашкільної освіти в соціальному самовизначенні особистості.


Ключові слова


позашкільна освіта; принципи навчання; гурткова робота; самовизначення особистості; форми роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Аrtemenko O. A. Zastupnyku dyrektora pozashkil'noho navchal'noho zakladu [Advocate director of out-of-school establishment], Kyiv, Shk, svit, 2012. 112 p.

Zakon Ukrayiny «Pro pozashkil'nu osvitu» [The Law of Ukraine «About out-of-school education»], Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2000. Vol. 29, p. 3.

Zbirnyk dokumentiv shchodo orhanizatsiyi doslidnyts'ko-eksperymental'noho napryamu, Part. II [Collection of documents on the organization of research and experimental direction. Vol. 2], Kyiv, TOV SITIPRINT, 2013. 230 p.

Kyrychenko V. I. Planuvannya roboty pozashkil'noho navchal'noho zakladu [Planning out-of-school educational institutions], Kyiv, Shk. svit, 2011. 104 p.

Kontseptsiya pozashkil'noyi osvity ta vykhovannya [Conception of out-of-school education and education], Pozashkil'ni zaklady Ukrayiny, Knyha kerivnyka pozashkil'noho navchal'noho zakladu: normatyvno-pravovoi, dokumentu, Kharkiv, Torsinh plyus, 2006. 145 p.

Verbyts'kyy V. V., Lytovchenko O. V., Kovbasenko L. I. Optymizatsiya vykhovnoho potentsialu pozashkil'noho navchal'noho zakladu [Optimize the educational potential out-of-school educational institutions], Kyiv, Pedahohichna dumka, 2012. 191 p.

Polozhennya pro pozashkil'nyy navchal'nyy zaklad [Regulations on the extracurricular institution] (postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Vol. 433 vid 6 travnya 2001 r. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2000. Vol. 20, P. 97.

Pustovit H. P. Pozashkil'na osvita i vykhovannya: deyaki notatky pro s'ohodennya [Out-of-school education and training: some notes on the day], Formuvannya ta rozvytok tvorchykh zdibnostey ditey ta uchnivs'koyi molodi u kreatyvnomu osvitn'omu sotsiumi: materialy nauk.-prakt. konf. (Sumy, 16-17 veresnya 2008 r.), Sumy, 2008. pp. 6–21.

Pro metodychni rekomendatsiyi z pytan' orhanizatsiyi navchal'no-vykhovnoho protsesu v pozashkil'nykh navchal'nykh zakladakh u 2013–2014 navchal'nomu rotsi [On the guidelines on the organization of educational process in the out-of-school educational institutions in the 2013-2014 academic year] (zatverdzheno MON Ukrayiny Vol. 1/9-537 vid 08.08.13 roku), [Elektronnyj resurs], Rezhym dostupu: http://.www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7307.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артеменко О. А. Заступнику директора позашкільного навчального закладу / О. А. Артеменко, О. О. Колонькова. – К.: Шкільний світ, 2012. – 112 с.

Закон України «Про позашкільну освіту» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – С. 3.

Збірник документів щодо організації дослідницько-експериментального напряму. Ч. ІІ. / упоряд.: С. Лихота, Л. Панчук, І. Шевченко; відп. за вип. О. Лісовий. – К.: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 230 с.

Кириченко В. І. Планування роботи позашкільного навчального закладу / В.І. Кириченко. – К.: Шкільний світ, 2011. – 104 с.

Концепція позашкільної освіти та виховання / Позашкільні заклади України // Книга керівника позашкільного навчального закладу : нормат.-прав. док. – Х. : ПП «Торсінг плюс», 2006. – 145 с.

Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: колективна монографія / Вербицький В. В., Литовченко О. В., Ковбасенко Л. І. та ін.; за ред. О. В. Литовченко. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 191 с.

Положення про позашкільний навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України № 433 від 6 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 20. – С. 97.

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: деякі нотатки про сьогодення / Г. П. Пустовіт // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді у креативному освітньому соціумі: матеріали наук.-практ. конф. (Суми, 16–17 вересня 2008 р.). – Суми, 2008. – С. 6–21.

Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013–2014 навчальному році (затверджено МОН України № 1/9-537 від 08.08.13 року). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://.www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7307

Copyright (c) 2016 Taras Soroka, Borys Struhanets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.