РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Stepaniya Pavkh, Ihor Pavkh

Анотація


Розглянуто самостійну роботу як чинник активізації пізнавальної діяльності студентів. Констатовано підвищення творчої активності та пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення фахових дисциплін з використанням робочого зoшита. Встановлено основні підходи до визначення структури та змісту робочого зошиті з фахових дисциплін. Доведено, що застосування робочого зошита в самостійній роботі студентів сприяє закріпленню і розширенню знань, розвиває у майбутніх фахівців творче мислення, активізує їх навчальну діяльність.


Ключові слова


робочий зошит; самостійна робота студентів; структура робочого зошита; трудове навчання; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Likarchuk A. M. Navchalni zavdannia u zoshytakh z drukovanoiu osnovoiu [Educational tasks in notebooks with printed foundation]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 2001, Vol 4. pp. 11–18.

Maiorova I. G. Vyznachennia ta klasyfikatiiya robochykh zoshytiv [Identification and classification of workbooks]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 2011, Vol 4 (17), pp. 78–85

Musiienko V. M. Pedahohichni aspekty vykladannia dystsyplin u vyshi iz zaluchenniam interaktyvnykh tekhnolohii [Pedagogical aspects of teaching disciplines at the university involving interactive technologies]. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_vet_2014_1_61.

Nechvolod L. Informatyvno-iliustratyvna funktsiia robochoho zoshyta [Informational and illustrative function workbook]. Pedahohika ta psykhologiia, zb. nauk. Prats, Kharkiv, KhDPU, 2000, Vol. 12, pp. 88–91.

Ryzhenko S. S. Pro dosvid vykorystannia multymediinykh tekhnolohii u navchalnomu protsesi (u VNZ) [About the experience of using multimedia technology in education (in universities)]. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://lineyka.inf.ua/articles/001/.

Tkachuk L. Suchasni osvitni tekhnolohii v aktyvizatiyi piznavalnoi diialnosti studentiv pedahoichnykh universytetiv [Modern educational technology in enhancing learning of students of pedagogical universities]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Pedahohichna, 2009, Vol. 25, Ch. 2, pp. 3–10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лікарчук А. М. Навчальні завдання у зошитах з друкованою основою / А. М. Лікарчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 4. – С. 11–18.

Майорова І. Г. Визначення та класифікація робочих зошитів / І. Г. Майорова // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – № 4 (17). – С. 78–85

Мусієнко В. М. Педагогічні аспекти викладання дисциплін у виші із залученням інтерактивних технологій / В. М. Мусієнко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_vet_2014_1_61.

Нечволод Л. Інформативно-ілюстративна функція робочого зошита / Л. Нечволод // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 12. – С. 88–91.

Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) / С. С. Риженко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lineyka.inf.ua/articles/001/.

Ткачук Л. Сучасні освітні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічних університетів / Л. Ткачук // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 2. – С. 3–10. 

Copyright (c) 2016 Stepaniya Pavkh, Ihor Pavkh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.