ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Vasyl Kyzmenko, Vitaliya Prymakova

Анотація


Охарактеризовано специфіку підготовки вчителів початкових класів у післядипломній освіті до формування наукової картини світу в школярів засобами трудового навчання. Встановлено напрями діяльності педагогів із зазначеної проблеми в курсовий і міжкурсовий періоди підвищення їх кваліфікації. Уточнено контент поняття «наукова картина світу». Визначено роль трудового навчання в її формуванні в учнів, потенціал вказаної навчальної дисципліни як інтегратора знань. Окреслено педагогічні умови підготовки вчителів до формування адекватних світоглядних уявлень у молодших школярів. Проаналізовано програми з трудового навчання для початкової школи, навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у закладах післядипломної освіти.


Ключові слова


наукова картина світу; підготовка вчителів початкових класів; післядипломна освіта; світоглядні уявлення; трудове навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Al'tshuller G. Najti ideju / G. Al'tshuller // Novosibirsk: Vostochno-Sibirskoe izdatel'stvo, 1989, 178 p.

Gafitulin M. S. Adaptivnaja Teorija Reshenija Izobretatel'skih Zadach (ATRIZ) / M. S. Gafitulin // Tehnologija tvorchestva, 1998, № 2, pp. 40–43.

Honcharenko S.U. Metodolohycheskye y teoretycheskye osnovы formyrovanyya u uchashchykhsya sredney shkolы estestvennonauchnoy kartynы myra : dys. … doktora ped. nauk v forme nauch. doklada: 13.00.01; 13.00.02 / S. U. Honcharenko, K., 1989, 56 p.

Derzhavnyy standart pochatkovoyi zahal'noyi osvity, zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20 kvitnya 2011 r. № 462 // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2011. № 33, 1378 p.

Kuzmenko V. V. Formuvannya naukovoyi kartyny svitu uchniv: vid vytokiv do s'ohodennya: monohrafiya / V. Kuzmenko, Kherson: RIPO, 2007, 600 p.

Meyerovych M. TRVZ-pedahohika. Osvita yak syntez filosofiyi, psykholohiyi i pedahohiky / M. Meyerovych, L. Shrahina // Zavuch, 2006, Hruden' (№ 35), Nasha vkladka, pp. 2–8.

Prohramy dlya seredn'oyi zahal'noosvitn'oyi shkoly. 1–4 klasy. K. : Pochatkova shkola, 2006, 432 p.

Sydorenko V. K. Zahal'noosvitnya pidhotovka uchniv u protsesi trudovoho navchannya / V. K. Sydorenko, K., 1998, 183 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альтшуллер Г. Найти идею / Г. Альтшуллер // Новосибирск: Восточно-Сибирское издательство, 1989. – 178 с.

Гафитулин М. С. Адаптивная Теория Решения Изобретательских Задач (АТРИЗ) / М. С. Гафитулин // Технология творчества. – 1998. – № 2. – С. 40–43.

Гончаренко С. У. Методологические и теоретические основы формирования у учащихся средней школы естественнонаучной картины мира : дис. … доктора пед. наук в форме науч. доклада: 13.00.01; 13.00.02 / С. У. Гончаренко. – К., 1989. – 56 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 33. - С. 1378.

Кузьменко В. В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення: монографія / В. Кузьменко. – Херсон: РІПО, 2007. – 600 с.

Меєрович М. ТРВЗ-педагогіка. Освіта як синтез філософії, психології і педагогіки / М. Меєрович, Л. Шрагіна // Завуч. – 2006. – Грудень (№ 35). – Наша вкладка. – С. 2–8.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. – К. : «Початкова школа». – 2006. – 432 с.

Сидоренко В. К. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання / В. К. Сидоренко. – К., 1998. – 183 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Vasyl Kyzmenko, Vitaliya Prymakova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.