РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПІ

Iryna Zhorova, Yuliya Anosova

Анотація


Розглянуто історію розвитку технічної освіти в деяких західно-європейських країнах. У кожній із країн освітня галузь формувалася під впливом історичних подій, національних особливостей та багатьох інших чинників, але й існував і взаємний вплив освітніх систем, що, безперечно, є позитивним моментом та одним із рушіїв процесу розвитку освіти. Інтеграція України з світовою спільнотою вимагає знання про внутрішній і міжнародний досвід в навчанні робітничих кадрів з метою визначення найбільш ефективних механізмів розвитку національної системи освіти. Одним з важливих напрямів є провадження спільної Європейської освітньої політики, що потребує попереднього ґрунтовного вивчення історичного аспекту вказаної  проблеми.


Ключові слова


технічна освіта; історичний аналіз; розвиток освіти; Європа

Повний текст:

PDF

Посилання


Koval' V. Istorychni aspekty rozvytku systemy profesiynoyi pidhotovky robitnychykh kadriv v Ukrayini u KhKh stolitti [Historical aspects of development of training skilled workers in Ukraine in the twentieth century]. Nova pedahohichna dumka, 2013, vol. 2, pp. 6–8. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_3.

Korchyns'ka N. Suchasnyy stan profesiynoyi osvity Turechchyny, dosvid reformuvannya [The current state of vocational education in Turkey, the experience of reform]. Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, seriya 5, Pedahohichni nauky, realiyi ta perspektyvy, zbirnyk naukovykh prats', vol. 38, 2013, pp. 77–81.

Tereshkun A. Istorychni zasady stanovlennya dyzayn-osvity na terenakh Ukrayiny. Мaterialy konferentsiyi [Historical foundations of design education establishment in Ukraine], [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://intkonf.org/tereshkun-a-istorichni-zasadi-stanovlennya-dizayn-osviti-na-terenah-ukrayini/.

Shumeha S. Dyzayn. Istoriya zarodzhennya ta rozvytku dyzaynu. Istoriya dyzaynu mebliv ta inter"yera: navchal'nyy posibnyk [Design. History of origin and development of design. The history of furniture design and interior, teach. manual],– Kyiv, Tsentr navchal'noyi literatury, 2004. 298 p.

Greinert W.-D. European vocational training 'systems' - some thoughts on the theoretical context of their historical development, European Journal Vocational Training, May-August 2004/II, Vol 32, pp. 18–25.

Guggenheim E., Wollschlage N. A history of vocational education and training in Europe, from divergence to convergence, European Journal Vocational Training, May, August 2004/II. – vol. 32, pp. 1–3.

Kokogiannis K. The History of Exclusion in Greek Technical Education, The Downgrading Learning Career and the Identity of Low Expectations, Aristotle University of Thessaloniki, the second Model Experimental Senior High School of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, US-China Education Review, July 2013, Vol. 3, part 7. – pp. 566–574.

Subtypes – Guilds – Craft Guilds – Greece, under Ottoman / Venetian rule, Institutions for Collective Action [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.collective-action.info/_TYP_GUI_GRE_CraftGuilds

Wollschlager N., Reuter-Kumpmann H. From divergence to convergence A history of vocational education and training in Europe, European Journal Vocational Training, May–August 2004/II, vol. 32. pp. 6–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коваль В. Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті / В. Коваль // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 6-8. [Електронний ресурс]: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_3.

Корчинська Н. Сучасний стан професійної освіти Туреччини: досвід реформування / Н. Корчинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць. Вип. 38 – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С . 77- 81.

Терешкун А. Історичні засади становлення дизайн-освіти на теренах України Матеріали конференції. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intkonf.org/tereshkun-a-istorichni-zasadi-stanovlennya-dizayn-osviti-na-terenah-ukrayini/.

Шумега С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єра: навч. посібник / С. Шумега. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 298 с.

Greinert W.-D. European vocational training 'systems' - some thoughts on the theoretical context of their historical development. / W.-D. Greinert // European Journal Vocational Training. – May-August 2004/II. – № 32. – P. 18 - 25.

Guggenheim E. A history of vocational education and training in Europe - from divergence to convergence / E. Guggenheim, N. Wollschlager // European Journal Vocational Training. – May – August 2004/II. – № 32. – P. 1- 3.

Kokogiannis K. The History of Exclusion in Greek Technical Education: The Downgrading Learning Career and the Identity of Low Expectations / K. Kokogiannis, Aristotle University of Thessaloniki; the second Model Experimental Senior High School of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece // US-China Education Review – July 2013. – Vol. 3, № 7. – P. 566 - 574.

Subtypes – Guilds – Craft Guilds – Greece (under Ottoman / Venetian rule) /  Institutions for Collective Action. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.collective-action.info/_TYP_GUI_GRE_CraftGuilds.

Wollschlager N. From divergence to convergence A history of vocational education and training in Europe / N. Wollschlager, H. Reuter-Kumpmann // European Journal Vocational Training. – May- August 2004/II. – № 32. – P. 6 – 17.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Iryna Zhorova, Yuliya Anosova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.