ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

Yuliya Kozak

Анотація


Проаналізовано систему професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у педагогічному вищому навчальному закладі (ВНЗ), зокрема зміст їх графічної підготовки. Встановлено, що питання модернізації цієї частини системи підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю є надзвичайно актуальним через підвищення вимог до загальної графічної освіченості, яка в умовах масових комунікацій, необхідності ущільнення значного обсягу інформації та можливостей, що надаються новими інформаційними технологіями, набуває значення другої грамотності. Розкрито сутнісні характеристики графічної компетентності як важливої складові модернізації освітньої системи. Здійснено спробу пошуку перспективних шляхів подальших розвідок для ефективного вирішення питання формування графічної компетентності в інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.


Ключові слова


компетентнісний підхід; професійна компетентність; інженер-педагог; графічна підготовка; графічна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Asherov A. T. Vvedennya v special`nist` inzhenera-pedagoga komp'yuternogo profilyu, [Introduction to the specialty engineer-teacher of computer type] : navch. posibny`k, Kharkiv, Vy`d-vo Ukrayins`koyi inzh.-ped. akad., 2005. 224 p.

Bryuxanova N. Osnovy` pedagogichnogo proektuvannya v inzhenerno–pedagogichnij osviti, [Fundamentals of educational planning in engineering and teacher education], monografiya, Kharkiv, NTMT, 2010. 438 p.

Buyanov P.G. Stupin` i skladovi grafichnoyi profesijnoyi kompetentnosti majbutnix uchy`teliv texnologiyi, [Degree and graphic components of professional competence of future teachers of technology], Naukovi zapy`sky` TNPU im. V. Gnatyuka. Ser. Pedagogika, Ternopil`, 2010. Vol 1. P. 17 –175.

Vasy`l`ev Y`. Metodology`chesky`e osnovu sy`stemno-kompetentnostnogo podxoda v profobrazovany`y, [Methodological fundamentals of system- competence-based approach in vocational], Almatu, AGTU, 2008. 76 p.

Voronczova I. Grafichna kompetentnist` yak skladova yakosti pidgotovky` majbutn`ogo kvalifikovanogo robitny`ka, [Graphic competence as part of the quality of training of future skilled workers], Molod` i ry`nok, 2012. Vol.5(88). P. 124–127.

Gorbatyuk R. Sy`stema profesijnoyi pidgotovky` majbutnix inzheneriv-pedagogiv komp'yuternogo profilyu, [The system of training future engineers-teachers of computer type], monografiya, Ternopil, Posibny`ky` i pidruchny`ky`, 2009. 400 p.

Gorbatyuk R. Teorety`chni osnovy` modelyuvannya sy`stemy` profesijnoyi pidgotovky` majbutnix inzheneriv-pedagogiv komp'yuternogo profilyu, [Theoretical basis of modeling of training future engineers-teachers of computer type], Zbirny`k naukovy`x pracz`, 2012. Vol. 11, P. 184–190.

Ermakov D. Kompetentnostnыj podxod v obrazovany`y, [Competence approach in education], Pedagogy`ka, 2011. Vol. 4, P. 8–15.

Kovalenko S. Realizaciya modeli formuvannya grafichnoyi kompetentnosti majbutnix inzheneriv-budivel`ny`kiv zasobamy` informacijny`x texnologij, [Implementation model of graphic competence of future engineers by means of information technologies], Gumanizaciya navchal`no-vy`xovnogo procesu: zb. nauk. pracz`, Slov'yans`k, 2011. P. 190–198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашеров А. Т. Введення в спеціальність інженера-педагога комп’ютерного профілю: навч. посібник / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх. – Харків: Вид-во Укр. інж.-пед. академії, 2005. – 224 с.

Брюханова Н. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті: монографія / Н. Брюханова – Харків: НТМТ, 2010. – 438 с.

Буянов П. Г. Ступінь і складові графічної професійної компетентності майбутніх учителів технології / П. Г. Буянов // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія. Педагогіка. – 2010. – № 1. – С. 171–175.

Васильев И. Методологические основы системно-компетентностного подхода в профобразовании / И. Васильев. – Алматы: АГТУ, 2008. – 76 с.

Воронцова І. Графічна компетентність як складова якості підготовки майбутнього кваліфікованого робітника / І. Воронцова // Молодь і ринок, 2012.– № 5 (88).– С. 124–127.

Горбатюк Р. Система професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: монографія / Р. Горбатюк. – Тернопіль: Посібники і підручники, 2009. – 400 с.

Горбатюк Р. Теоретичні основи моделювання системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / Р. Горбатюк // Збірник наукових праць, 2012.– № 11.– С. 184-190.

Ермаков Д. Компетентностный подход в образовании / Д. Ермаков // Педагогика. – 2011.– № 4.– С. 8–15.

Коваленко С. Реалізація моделі формування графічної компетентності майбутніх інженерів-будівельників засобами інформаційних технологій / С. Коваленко // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць: Вип. LІV. – Слов’янськ, 2011. – С. 190–198.

Copyright (c) 2016 Yuliya Kozak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.