АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Nataliya Panasiuk

Анотація


Проаналізовано освітню систему управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів. З’ясовано, що система управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів є механізмом сприяння активного пошуку нових форм і методів управління. Доведено що, освітня галузь є найбільш масштабною сферою українського суспільства, визначальним чинником його політичної і соціально-економічної стабільності, освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, формує патріота і громадянина України. Визначено роль освіти і науки, що постійно зростає в суспільстві, а також необхідність впровадження євроінтеграційних процесів, які потребують адекватних змін у структурі, змісті й організації підготовки в усіх її ланках: вона має стати більш доступною, якісною, відкритою до навчання упродовж усього життя і конкурентоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг. 


Ключові слова


управління; якість підготовки; освітня система; магістратура; технічний університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [The Law of Ukraine «On Higher Education»], Zakonodavchi akty Ukrayiny z pytan' osvity, Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon vid 01.07.2014 № 1556-VII, ofits. vyd. Kyiv, Parlam. vyd-vo, 2014. 64 p.

Kontseptsiya rozvytku osvity Ukrayiny na 2015-2025 roky [Concept of Education of Ukraine for 2015-2025 years]. MON Ukrayiny, Kyiv, 2015, 22 p.

Nikolayenko S.M. Upravlinnya yakistyu vyshchoyi pidhotovky: teoriya, analiz i tendentsiyi rozvytku [High quality management training, theory, analysis and trends], monohrafiya, Kyiv, 2007, pp. 17–18.

Panasyuk N. L. Analiz pidkhodiv shchodo upravlinnya yakistyu pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv v umovakh mahistratury tekhnichnoho universytetu [Analysis of approaches to quality management training future engineers-teachers in terms of Master Technical University]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problem, zb. nauk. pr. Vol. 45, redkol. Kyyiv–Vinnytsya: TOV firma «Planer», 2016, pp. 299–304.

World Education Forum 2015, 19-22 May, Incheon, Repablic of Korea. Equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030. Transforming lives through education. – 76 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «про вищу освіту» // Законодавчі акти України з питань освіти / верховна рада України. Закон від 01.07.2014 № 1556-VII: офіц. вид. – К.: Парламент. вид-во, 2014. – 64 с.

Концепція розвитку освіти України на 2015–2025 роки. – К., 2015. – 22 с.

Ніколаєнко С. М. Управління якістю вищої підготовки: теорія, аналіз і тенденції розвитку: монографія / С. М. Ніколаєнко. – К., 2007.

Панасюк Н. Л. Аналіз підходів щодо управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету / Н. Л. Панасюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вип. 45. – К.; Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 299–304.

World Education Forum 2015, 19-22 May, Incheon, Repablic ofKorea. Equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030. Transforming lives through education. – 76 р.

Copyright (c) 2016 Nataliya Panasiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.